Två JU-forskare på IVA:s lista över forskning för hållbar krisberedskap

Joakim Netz och Kerstin Johansen.

JU-forskarna Joakim Netz och Kerstin Johansen har båda tilldelats en plats på IVA:s 100-lista 2021 över aktuell forskning för hållbar krisberedskap.

Joakim Netz och Kerstin Johansen, forskare på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), har båda tilldelats en plats på IVA:s 100-lista 2021 för sina respektive forskningsprojekt. Listan lyfter i år fram aktuell forskning för hållbar krisberedskap och presenterades den 10 maj.

IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapliga akademien) presenterar varje år sin 100-lista över svenska forskningsprojekt med affärspotential från landets lärosäten. Till årets lista efterlystes forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle genom exempelvis industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

"I takt med tiden"

Joakim Netz har genomfört ett forskningsprojekt om näringslivets agerande och drivkrafter under coronapandemin tillsammans med Mattias Axelson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

- Väldigt roligt och hedrande att komma med på IVA-listan. Att vi gör det med ett projekt som studerar företagens bidrag vid samhällskriser känns angeläget och betyder för mig att vår forskning är i takt med tiden, säger Joakim Netz, universitetslektor i arbetsorganisation på Tekniska högskolan vid Jönköping University.

Han menar att företagens insatser under coronapandemin har varit avgörande, vilket både den rekordsnabba forskningen och framtagningen av vaccin vittnar om.

Corona-vaccin

Företagens insatser under coronapandemin har enligt Joakim Netz varit avgörande, vilket både den rekordsnabba forskningen och framtagningen av vaccin vittnar om. Foto: Prasesh Shiwakoti lomash/Unsplash

Joakim Netz berättar att det vetenskapliga konceptet "värdesystem", som hjälper företag och andra organisationer att se värdet av deras egna handlande, vidareutvecklades under forskningsprojektet.

- Konceptet hjälpte deltagarna att förstå och agera för en näringslivsbaserad motståndskraft, att näringslivet kan ge viktiga bidrag till det civila försvaret vid en samhällskris, säger Joakim Netz.

Forskningsprojektet har finaniserats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och heter ”Snabb förmågeutveckling för motståndskraftigt civilt försvar – Fallstudier hur näringslivets kapaciteter bidrar i coronakrisen” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Går ut på att hjälpa företag

Kerstin Johansen, biträdande professor på avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design på JTH, är ytterligare en JU-forskare som kom med på IVA:s 100-lista.

– Det är väldigt positivt när forskning kan göra nytta och här har jag haft möjlighet att applicera min kunskap på ett forskningsområde som gör skillnad och kan bidra till en hållbar framtid, säger hon.

Kerstin Johansen ingår tillsammans med RISE i projektet ”Automation inom Reparation och Återtillverkning”, som leds av Linköpings universitet. Projektet går ut på att hjälpa företag att anpassa och utveckla affärsmodeller, produkter och automationslösningar för att de ska vara konkurrenskraftiga på lång sikt.

– I slutet av 1800-talet byggde man hus som skulle hålla i 200 år och det har fungerat tack vare att man har tagit hand om dem. Vi måste hitta industriella lösningar som är hållbara. Jag tror att styrkan med projektet är att vi har hittat möjligheter till forskning i samverkan där vi kan kombinera våra kunskapsområden, vilket vi är bra på här på JTH, säger Kerstin Johansen.

"Sitter i ryggmärgen på JTH:s forskare"

Salem Seifeddine, forskningschef på JTH, gläds åt skolans dubbla forskarframgångar.

– Att skapa nytta och bidra till en hållbar samhällsutveckling och ökad svensk konkurrenskraft sitter i ryggmärgen på JTH:s forskare. Vi är oerhört stolta över att vår forskning och våra forskare uppmärksammas. Det leder förhoppningsvis till ett fortsatt brobyggande med andra aktörer inom högskolesverige och med näringslivet, säger Salem Seifeddine.

IVA:s 100-lista 2021 har tagits fram med hjälp av en urvalskommitté bestående av drygt 40 representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

Se hela listan via den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Joakim Netz på Jönköping Universitys forskarblogg Vertikals. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-05-10