JU-forskare mötte näringslivet i Virtual Reality

Virtual Reality workshop at JU.

Forskare och mastersstudenter vid Jönköpings University (JU hade nyligen en workshop i VR tillsammans med 20 företagsrepresentanter.

Forskare och mastersstudenter på Jönköping University (JU) mötte nyligen 20 företagsrepresentanter i en workshop i VR (Virtual Reality). Det var första gången som ett sådant event ägde rum i JU:s regi.

Nina Edh Mirzaei, universitetslektor på JTH.

Nina Edh Mirzaei, universitetslektor på JTH, visar upp VR-utrustningen som deltagarna använde under workshopen.

Hösten 2020 föddes idén inom forskningsprojektet PrepAIr på JU om ett samarbete med teknikföretaget Around The Corner, som anordnar möten och konferenser i VR. PrepAIr syftar till att studera hur industrin kan förbereda sig på en AI-transformation, vilket bland annat innebär att anamma ny teknik.

- Det gjorde att VR-formatet kändes extra intressant och vi har fått mycket god respons om workshopen från de medverkande, säger Anette Johansson, universitetslektor på JIBS (Jönköping International Business School) och som var med och förberedde workshopen.

Fem företag deltog i VR-workshopen

I eventet deltog fem forskare från Tekniska Högskolan (JTH) och JIBS, fyra mastersstudenter från JIBS samt 20 personer från företagen Bufab, Combitech, Fagerhults Belysning, Husqvarna och Siemens Energy. Moderator för workshopen var Annika Engström, universitetslektor på JTH.

Forskarteamet inom PrepAIr på JIBS och JTH har testat VR-tekniken tidigare, men det här var första gången som det anordnades ett offentligt möte i VR-miljö på JU.

- Det var roligt och lärorikt att få ta del av VR-världen. Det är ett bra alternativ till andra digitala möten. Mycket handlar om att lära känna tekniken och förstå vilket innehåll och vilka uppgifter som lämpar sig bäst för just VR, säger Anette Johansson.

"VR skapar en rumslighet online"

Around The Corner skickade ut VR-headset och handkontroller till deltagarna och hade flera övningstillfällen med dem inför workshopen. Den stora fördelen med VR är enligt Anette Johansson att det skapar en rumslighet online tillsammans med andra på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i Teams eller Zoom.

- Det ger också en högre mental närvaro eftersom du inte kan multi-taska som att svara på mejl när du har ett VR-headset på huvudet, vilket annars är lätt hänt. Sedan var det roligt att få se alla deltagare som avatarer. Det gick faktiskt att känna igen de allra flesta, säger hon.

Virtual Reality workshop at JU.

Diskussionerna i mindre grupper fungerade särskilt väl under VR-workshopen, tycker Håkan Nilsson på Siemens Energy.

"Diskussionerna blev mer levande"

Håkan Nilsson, ansvarig för verksamhetsutveckling Industrial Gas Turbines, på Siemens Energy, var en av företagsrepresentanterna under eventet.

- Allt fungerade bra och workshopen visade att VR-tekniken är relativt mogen och lätt att ta till sig. Framför allt diskussionerna i mindre grupper blev mer levande än vid ett vanligt distansmöte online, säger han.

Håkan Nilsson tycker det är viktigt att delta i den här typen av events med JU för att få input kring aktuell forskning inom AI och organisatoriskt lärande, som de sedan kan använda som grund för deras interna arbete.

- Det var också väldigt givande att höra de andra företagens reflektioner över deras arbete med AI och hur pass lika våra utmaningar ser ut trots att vi är väldigt olika företag, säger Håkan Nilsson.

Virtual Reality workshop på JU.

Det var första gången som JU anordnade ett event i VR och enligt Anette Johansson, universitetslektor på JIBS, blir det mer av den varan framöver.

Fakta

PrepAIr är ett av flera projekt som ryms inom forskningsprofilen AFAIR, som är en större satsning inom SPARK och som löper över åtta år. AFAIR syftar till att bygga en forsknings- och utbildningsmiljö på JU inom tillämpad AI.

Läs mer om PrepAIr via den här länken Powerpoint, 769.2 kB.

2021-06-18