Två JTH-projekt om framtidens metaller får stöd av Vinnova

Caterina Zanella och Ehsan Ghassemali, JTH.

Caterina Zanella och Ehsan Ghassemali, professor respektive docent på Tekniska Högskolan (JTH), får stöd från Vinnova för sina forskningsprojekt.

Vinnovas strategiska innovationsprogram Metalliska Material stöttar 15 forskningsprojekt under utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material”. Två av dem leds av Ehsan Ghassemali och Caterina Zanella, docent respektive professor, på Tekniska Högskolan (JTH).

Huvudsyftet med utlysningen är att utveckla ny framväxande teknik och material för innovation och kunskapsutveckling för framtida utmaningar inom metallindustrin. Med Metalliska Material vill Vinnova stödja innovativa högriskidéer som testas i samarbete med industrin och utlysningen erbjuder stöd till genomförbarhetsstudier för dessa idéer.

Av 51 ansökningar valde Vinnova att gå vidare med 15 forskningsprojekt. Två av dem är ALL4HYDRO och E-joints, som Ehsan Ghassemalis respektive Caterina Zanella är projektledare för.

Nästa generations metalliska material

ALL4HYDRO har som mål att utveckla nästa generations metalliska material för vätgasrelaterade applikationer. Det är en vidareutveckling av väte-bränsletransportsystem utan luftföroreningar.

- Väte har enorm potential för att bli den dominerande gröna energikällan och vara bränslet med netto-noll koldioxidutsläpp. För att möjliggöra övergången till ett mer hållbart energisystem har vi fortfarande några tekniska utmaningar: Produktion, användning, transport och lagring av väte är inte ekonomiskt konkurrenskraftiga mot befintliga energikällor, säger Ehsan Ghassemali.

Med ALL4HYDRO har han och Catarina Zanella utvecklat metalliska material som bidrar till en effektiv och hållbar användning av väte som ett grönt, utsläppsfritt bränsle för framtida transportsystem. De är hedrade över att ha fyra viktiga industripartners engagerade i projektet: Volvo Technology AB, Linde Inc., Thermo-Calc Software AB och Nilsson Energy AB.

Nya metoder för att förena metaller

Projektidén E-joints fokuserar på att utveckla nya metoder för att förena metaller utan att påverka dess skräddarsydda komposition och mikrostruktur.

- Prestandan i innovativa metaller är ofta känslig för höga temperaturer, vilket kan ändra mikrostrukturen och påverka korrosionen eller den mekaniska beständigheten. Därför behöver vi alternativ till traditionella sammanfogningstekniker som svetsning, säger projektledaren Caterina Zanella.

I E-joints samarbetar JTH med experter från metallföretaget NITIU och Sandvik StripTech för att utveckla ny teknik som gör det möjligt att till fullo utnyttja de nya högpresterande legeringarna i många industriella applikationer med krav på hög motståndskraft och låg vikt.

Läs mer om utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material” via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-06-23