Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa

Varje år utlyser Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2021 är den totala stipendiesumman högst 400 000 kr och ansökan är öppen!

En grupp personer står mot en husvägg och håller upp stora checkar där det står en prissumma

Aktiestinsens stipendieutdelning för 2019 års utlysning.

Stipendierna ska användas för projekt som bedrivs i samverkan mellan forskare och studenter vid Hälsohögskolan i Jönköping och yrkesverksamma som arbetar för att främja äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För anställda vid Hälsohögskolan finns möjlighet att söka stipendium omfattande 50% forskningstid för ett år i taget.

Tillfällen för samverkan kring ansökningar

Samverkan mellan forskare, studenter och yrkesverksamma behöver etableras innan ansökan skickas in. Därför erbjuds två workshops via Zoom under hösten, där intresserade kan träffas för att samverka kring eventuella ansökningar. Anmälan skickas till Anita.Bjorklund@ju.se senast en vecka innan samverkanstillfället äger rum.

  • Onsdagen den 15 september kl. 17.00-19.00
  • Onsdagen den 6 oktober kl. 17.00-19.00

Kontaktpersoner

För samverkan med forskare/student vid Hälsohögskolan

Anita Björklund Carlstedt
e-post: Anita.Bjorklund@ju.se
tel: 070-826 12 50

För samverkan med extern entreprenör/yrkesverksam

Monica Pärson
e-post: Monica.Parson@jonkoping.se
tel: 036-10 23 17

Lena Jönsson
e-post: Jonsson.Lena51@gmail.com
tel: 073-350 20 48

Ansökan

Ansökan skickas via e-post till registrator@ju.se senast fredagen den 15 oktober. Märk ärendet Aktiestinsen, Dnr JU 2021/788-125

Dokument

2021-08-23