Öppna föreläsningar av hedersdoktorer och professorer på Jönköping University

Den 25 september är det dags för Jönköping Universitys största högtid – Akademisk högtid. Då promoveras 26 doktorer och fyra hedersdoktorer samt installeras sju professorer.

Den akademiska högtiden med professorsinstallation och doktorspromotion vid Jönköping University (JU) äger rum vartannat år och är lärosätets största högtid. I samband med högtiden håller de nyinstallerade professorerna och hedersdoktorerna föreläsningar.

Akademisk högtid äger rum den 25 september mellan 14.00 -16.00 och de öppna installationsföreläsningarna hålls 23 och 24 september. I år sänds högtiden och föreläsningarna digitalt via livesändning vilket innebär att alla som vill kan ta del av sändningarna.

Föreläsningar 23 september

De öppna föreläsningarna på torsdagen 23 september kommer att hållas av de professorer som installeras vid den akademiska ceremonin samt vinnaren av det pedagogiska priset och mottagaren av Stipendium till Per Risbergs Minne. Moderator för torsdagens öppna föreläsningar är Charlotta Mellander, professor vid Jönköping International Business School.

Föreläsningar 24 september

De öppna föreläsningarna på fredagen 24 september kommer att hållas av JU:s nyutnämnda hedersdoktorer. Moderator för fredagens öppna installationsföreläsningar är Ulli Samuelsson, utbildningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation.

 

Mer information och länkar till föreläsningarna

2021-09-17