Ny seminarieserie om humaniora

I oktober startar en seminarieserie, humanistiskt forum, på Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, vid Jönköping University, med inriktning på forskning inom humaniora.

Syftet med HLK:s humanistiska forum är att sträva efter att synliggöra, stärka och samordna forskning inom humaniora och på så sätt ge utrymme för utpräglat humanvetenskapliga perspektiv och frågeställningar.

Det första seminariet äger rum den 13 oktober och gästas av Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Ola Sigurdson kommer att presentera sin nyutkomna boka Gudomliga komedier - humor, subjektivitet, transcendes. Boken är ett resultat av ett tioårigt forskningsprojekt om humorns idéhistoria. Seminariet kommer att behandla både verkets innehåll och den humanistiska forskningens villkor. Kommentator på seminariet är Ylva Lindberg, professor och forskningschef på HLK.

De kommande seminarierna kommer att behandla bland annat humaniorans roll historiskt och i samtiden, medicinsk humaniora samt relationen mellan filosofi och konst.

Läs mer om humanistiskt forum här

2021-09-30