Ny avhandling belyser vikten av inhemska vänner för integration

Foto: Noorulabdeen Ahmad/Unsplash.com

Olov Aronson, doktorand vid Hälsohögskolan, Jönköping University, försvarade sin avhandling ”Understanding the social integration of adolescents of foreign origin: Longitudinal investigations of inter-origin friendship formation” den 24 september.

Avhandlingen undersöker hur ungdomar med utländsk bakgrund kan integreras genom att få vänner med inhemsk bakgrund. Den viktigaste slutsatsen i avhandlingen är att ungdomar inte får vänner med en annan bakgrund bara för att de bor i samma bostadsområden och går i samma skolor.

- Avhandlingen adresserar en av de stora samhällsutmaningarna just nu, nämligen segregationen mellan personer med inrikes och utrikes bakgrund, säger Olov Aronson.

I avhandlingen framkommer det att för att ungdomar med olika bakgrund ska bli vänner med varandra så behövs stöttande och engagerade vuxna. Att vuxna skapar möjligheter för ungdomar med olika bakgrund att vara med i samma organiserade fritidsaktiviteter är en viktig del.

- Föräldrar kan underlätta vänskapsband mellan ungdomar med olika bakgrund genom att vara stöttande och undvika att vara kontrollerande. Resultaten som framkommer av min avhandling kan användas av beslutsfattare för att utforma strategier och satsningar för att underlätta integrationen av ungdomar med utländsk bakgrund, säger Olov Aronson.

Olov Aronson

Avhandlingen består av fyra olika studier, både kvalitativa och kvantitativa. I samtliga studier har Olov Aronson undersökt så kallade longitudinella data, det vill säga data som har samlats in över en längre tid.

Den första studien syftar till att öka förståelsen för flyktingflickors vänskapsbildning genom en kvalitativ analys av intervjuer. Den andra studien undersöker vänskapsbildningen mellan ungdomar med stödjande och/eller kontrollerande föräldra-barn-relationer. Den tredje studien tittar på sambandet mellan vänskapsbildning och två former av fritid: besök på ungdomshem och deltagande i strukturerade fritidsaktiviteter. Den fjärde studien analyserar med vilka ungdomar bildar vänskap med när de är involverade i olika former av digital fritid, inklusive onlinekommunikation, videotittande och TV- och datorspel.

Efter disputationen väntar bland annat undervisning vid både Karlstad och Örebro universitet, samt forskning vid Karolinska Institutet för Olov Aronson.

- Min målsättning är att fortsätta med både undervisning och forskning. Jag har många olika forskningsintressen, inklusive social integration, social isolering, moralsociologi, politisk sociologi med mera, säger han.

Läs avhandlingen på DiVA

Kontakt

2021-10-01