16 miljoner kronor till miljösatsning inom träindustrin

Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Tekniska Högskolan vid Jönköping University medverkar i ett projekt för ökad cirkularitet inom träindustrin, som tilldelas 16 miljoner kronor av Familjen Kamprads stiftelse.

Familjen Kamprads stiftelse stödjer projektet ”Strategier för ökad cirkularitet hos träförädlad industri” med 16 miljoner kronor. I projektet ingår Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Linnéuniversitet och flera företag inom träindustrin.

- Det känns väldigt hedrande att få stöd från Kampradstiftelsen, speciellt när det också handlar om träprodukter här i Småland, säger professor Kerstin Johansen som är JTHs delprojektledare i satsningen.

Projektet fokuserar på att öka livslängden hos och kunskapen om träprodukter för kommande generationer. Det kan handla om att återanvända produkter, industriella renoveringar eller återtillverkning. Trä- och Möbelföretagen (TMF) ingår som part i projektet vilket gör att man når ut till alla deras medlemsföretag.

Stödet löper över fem år

Stödet från Familjen Kamprads Stiftelse löper över fem år med start i höst. Projektet leds av Chalmers och JTH kommer bland annat att koordinera arbetspaketet ”Industrialisering av träprodukter i cirkulära flöden”.

JTH får en doktorand knuten till projektet, som kommer att handledas av Kerstin Johansen. Hon anser att projektet bidrar starkt till visionen inom det strategiska området in:sure på JTH. Det området handlar om att utveckla omställningsförmågan till en framtida integrerad produkt- och produktionsutveckling som är hållbar och kan hantera förändrade produktionsvolymer, materialbyten och nya krav på återanvändning med mera.

"Har sett många utmaningar"

- Vi har sett många utmaningar inom träbranschen de senaste åren och det här projektet bidrar till att träindustrin utvecklar och behåller förmågan att hantera framtida krav kopplat till återanvändning och oförutsägbara händelser framöver, säger Kerstin Johansen.

2023-03-22