Fysiska och kognitiva problem ökar senare i livet av en stressig arbetsmiljö.

Fysiska och kognitiva problem ökar senare i livet av en stressig arbetsmiljö.

Din arbetsmiljö påverkar dig långt senare i livet

Vår arbetsmiljö påverkar inte bara hur vi mår under arbetslivet och när vi går i pension, utan även långt senare i livet. En stressig arbetsmiljö gör att risken för att få fysiska och kognitiva problem senare i livet ökar. Det har ett forskarteam på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) kommit fram till i en omfattande studie som pågick under drygt 40 år.

Forskningen är baserad på svensk data där ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning har intervjuats och följts upp under drygt 40 år, från 1968 till 2011. Runt 1800 personer deltog. I studien undersöktes en rad olika faktorer för att se hur deltagarnas kognitiva (hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information) och fysiska funktion var.

Testade minne och rörlighet

Ingemar Kåreholt är professor i gerontologi och projektledare för forskningen.

Ingemar Kåreholt är professor i gerontologi och projektledare för forskningen.

Forskarna gjorde bland annat minnestester. Dessa gick bland annat ut på att deltagarna skulle memorera och återupprepa ord som forskarna sagt och kunna subtrahera 7 från 100 fem gånger. De skulle också svara på vilket land de befann sig i och vilken dag det var.

Deltagarnas rörlighet, styrka och smidighet undersöktes också för att se om de klarade fysiska vardagsaktiviteter. De skulle exempelvis lyfta ett kg socker samt resa sig från en stol.

Forskarna såg att arbetsmiljön spelar stor roll för hur vi mår senare i livet. En dålig psykosocial arbetsmiljö med mycket stress ökar risken för en försämrad kognitiv och fysisk funktion på äldre dar. Risken för att exempelvis inte kunna utföra vardagliga sysslor ökar och försämrar minnesfunktionen.

- Arbetsstress är verkligen dåligt, både på kort sikt men också på lång sikt, vilket är mindre känt, säger Ingemar Kåreholt, professor i gerontologi och projektledare för forskningen.

Kontroll över arbetet spelar roll

Om man har låg kontroll och påverkan över sitt arbete, exempelvis gällande arbetsuppgifter och arbetstider, är risken större för att få kognitiva och fysiska problem senare i livet. De deltagare i studien som hade haft ett passivt arbete hade närmare 60% kognitiv och fysisk nedsättning.

Studien visade även en viss skillnad mellan könen där män påverkas mer av sin psykosociala arbetsmiljö än kvinnor.

- För att de som arbetar idag ska få ett friskt åldrande måste man tänka på arbetsmiljön. Det är till exempel väldigt viktigt att man får uppmuntran och stöd och att man får arbetsuppgifter som man känner att man klarar av, säger Ingemar Kåreholt.

Omfattande forskningsprojekt

Studien är en del i forskningsprojektet ”Stress under livet: Vilka samband finns med äldre personers fysiska och kognitiva funktionsförmåga? Vilka påverkningsbara sociala- och livsstilsfaktorer påverkar sambandet?”. Forskarteamet består av Ingemar Kåreholt, Charlotta Nilsen och Deborah Finkel från Hälsohögskolan vid JU, samt Shireen Sindi från Karolinska Institutet.

Publiceringen gjordes i tryckt format januari 2023 och på internet 31 August 2022.

Studien finns att läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2023-04-11