Handbok för att lära barn om hållbarhet

Ann-Sofi Kall, universitetslektor i sociologi på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) har tillsammans med forskare från Linköpings universitet (liU) tagit fram en handbok med berättelser som ger ett stöd för förskolor att arbeta med frågor om hållbarhet.

Trollen som är framtagna till rapporten. Illustratör: Emil Uhrqvist

Trollen som är framtagna till rapporten. Illustratör: Emil Uhrqvist

Nio förskolor i Norrköping hade hösten 2018 dragit i gång ett projekt där de ville hitta nya sätt att jobba med frågor om hållbarhet och omställning. De hade tagit inspiration från Reggio Emiliainstitutet som i sin tur inspirerats av citatet ”Världen behöver en ny berättelse” från klimatforskaren Johan Rockström. När en av forskarna, som hade ett barn på en av förskolorna, hörde om detta, sattes bollen i rullning. Alla inblandade enades om att ett samarbete i form av ett forskningsprojekt vore bra just med tanke på att Agenda 2030, men också för att kraven finns i förskolans läroplan.

Det har under hela resans gång varit viktigt för forskarna att detta görs gemensamt, ihop med personalen på förskolorna. Även forskningsansökan skrevs tillsammans och de beviljades medel från FORMAS.

– Vi forskare har kompetenser inom miljö och hållbarhet från lite olika vinklar, men pedagogerna är ju experter på barnen och just pedagogik. Därför var ett tätt samarbete inte bara viktigt utan en förutsättning, säger Ann-Sofie Kall.

Under våren/sommaren 2019 kom projektet i gång ordentligt. Forskargruppen bestod till en början av projektledare Therese Asplund, universitetslektor vid LiU och Ann-Sofie Kall, universitetslektor på HLK. Lite senare in i projektet anslöt även Ola Uhrqvist och Simon Wessbo, universitetslektorer vid LiU. Forskarna, tillsammans med ungefär 100 pedagoger från de nio förskolorna, började titta på hur man med hjälp av berättelser kunde lära ut om hållbarhet. Utifrån sina respektive expertkunskaper diskuterade forskare och pedagoger tillsammans och var för sig hur berättelser kan användas i hållbarhetsundervisningen.

Att skapa den nya berättelse som världen behöver

– Vi kom ganska snabbt fram till att vi vill ha något konkret som förskolor verkligen kan ha nytta av. Det resulterade i ett utbildningsmaterial i form av en handbok med verktyg för att jobba med berättelser i hållbarhetsundervisningen. Till stöd finns också hållbarhetstrollen framtagna specifik till detta, säger hon.

Tanken är att ge ett verktyg för förskolor att jobba med berättelser och att på så vis också skapa en helhetssyn på hållbarhet. Även om utbildningsmaterialet ger konkreta tips och idéer krävs engagemang och ett aktivt arbete.

– Att utgå från förutsättningarna på respektive förskola är viktigt. Kanske har de redan en figur eller en särskild plats som de redan jobbar med som kan vävas in i en berättelse, säger Ann-Sofie Kall.

I vintras avslutades projektet vilket inte enbart mynnade ut i handboken, flera vetenskapliga artiklar har också skrivits inom ramen för projektet.

– I artikeln “What’s the matter in education for sustainable development? How sustainability stories make matter matter as issues or problems” från tidigare i år, utforskar vi hållbarhetsberättelser gjorda av pedagoger och barn. I ”Sustainability Stories to Encounter Competences for Sustainability” från 2021 presenteras den modell EPOSEA som vi senare använder i utbildningsmaterialet och i rapporten från 2023, säger Ann-Sofi Kall.

Illustratör: Emil Uhrqvist 

2023-08-10