Ung JU-forskare prisad för framstående forskning om entreprenörskap och familjeägande

Johan Karlsson, ekonomie doktor och affilierad forskare vid Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University (JU) tilldelas Unga forskarpriset 2023. Han belönas för sin framstående forskning inom entreprenörskap och familjeägande.

Johan Karlsson tilldelas Entreprenörskapsforums Unga forskarpriset 2023. Foto: Maja Brand

Unga forskarpriset delas årligen ut av Entreprenörskapsforum och går till en forskare under 35 år som har utmärkt sig genom sin forskning in om entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Johan Karlsson får utmärkelsen för sin avhandling vars fullständiga register över familjeägda företag är unikt i världen. Registret möjliggör omfattande analyser av ägarstrukturen i dessa företag och bidrar till att kasta nytt ljus över hur företag drivs och hur ägarfrågor påverkar ekonomin.

–Jag blev mycket överraskad och glad över nyheten. Det finns många duktiga unga forskare i Sverige och det känns så klart oerhört hedrande att min och mina medförfattares forskning blir uppmärksammad på detta sätt. Jag ser det också som en tydlig fingervisning om det ökande intresset för just ägarfrågor och dess roll i entreprenörskap, säger Johan Karlsson.

Johan Karlsson avlade sin doktorsexamen i nationalekonomi vid Örebro universitet 2020 med avhandlingen ”Essays on Family Firms and Firm Growth Barriers”. Efter forskarstudierna anställdes han som postdoktor vid Centre For Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) på JIBS. Vid sidan av sin nuvarande tjänst som analytiker hos Svenskt Näringsliv är han fortfarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom ämnet.

Familjeägda företag har andra drivkrafter

Traditionellt har nationalekonomisk forskning på företagande fokuserat på vinstmaximering utan att utforska ägarfrågor. Forskning som fokuserar på familjeägande i företag – det vill säga när en familj kontrollerar majoriteten av ett företag – visar dock att sådana företag ofta har andra drivkrafter än rent finansiella mål. I stället prioriterar de icke-finansiella mål såsom självständighet, kontroll och långsiktig överlevnad över generationer. Tidigare forskning har haft svårt att identifiera familjeägande i stor skala, eftersom det kräver detaljerad information om enskilda personer, deras ägande och släktskapsband. Denna begränsning har resulterat i att studier om familjeägande i företag har varit begränsade till specifika delar av ekonomin.

– Det är där min forskning kommer in i bilden. Tack vare det heltäckande register över familjeägande jag och mina medförfattare utvecklat har vi möjlighet att studera frågor som tidigare varit omöjliga att testa. Med hjälp av registret, kan vi nu visa hur familjeföretag agerar, vad som särskiljer denna grupp från andra företag och hur familjeägande påverkar ekonomin som helhet. Genom att inkludera ägarfrågor i nationalekonomisk forskning kan vi bättre förstå och utnyttja Sveriges tillväxtpotential, säger Johan Karlsson.

Priset delas ut i Stockholm den 22 november.

Unga forskarpriset

För att stimulera unga forskare inom entreprenörskap, innovation och småföretagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Priset delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset är på 150 000 kronor, prisets grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advisers (Sweden) AB.

2023-09-27