E-handel och hållbar konkurrenskraft: JTH och Science Park i Jönköping skapar framtidens affärsmöjligheter

E-handel har blivit den snabbast växande försäljningskanalen inom detaljhandeln, och i Jönköping pågår ett nytt projekt som syftar till att stärka expertisen inom e-handel, med ett specifikt fokus på tillverkningsindustrin i Jönköpings län. Tekniska högskolan (JTH) vid Jönköping University och Jönköping Science Park har tillsammans beviljats tolv miljoner kronor från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jönköpings län för projektet M2C E-handel. Projektet ska öka kunskapen och kompetensen om hållbar konkurrenskraft inom e-handel.

Foto: StockSnap från Pixabay

Projektet M2C E-handel har flera mål, inklusive utvecklingen av ett kunskapscenter med expertis inom e-handel och e-handelslogistik vid JTH. Dessutom är ambitionen att skapa ett aktivt nätverk för e-handel med fokus på regionens näringsliv.

- M2C ger unika möjligheter för tillverkare att skapa närmare band med konsumenterna och ha bättre kontroll över sina värdekedjor. Samtidigt är e-handelslogistik en strategisk prioritet för regionen. Vi tror att forskningsprojektet kan vara mycket aktuellt för att stärka kompetensen för olika intressenter, säger Hamid Jafari, docent i logistik på JTH och projektledare.

Regionalt fokus på små och medelstora företag

Trots den snabba tillväxten inom e-handel har stora företag ofta kommit längre på sin e-handelsresa än små och medelstora företag. Projektet M2C E-handel i Jönköping vill dock hjälpa till att maximera potentialen även för små och medelstora tillverkningsföretag. Genom den regionala studien ska forskarna nu identifiera möjligheter och utmaningar för dessa företag när det gäller sista milens logistik, försäljning och hållbarhet. Genom att samarbeta direkt med företag i Jönköpings län kommer forskarteamet att få värdefulla insikter om vilka typer av företag som har störst potential att lyckas med sin e-handel direkt till slutkonsumenter och vilka affärsmöjligheter detta innebär för dem.

Stor tillväxt

E-handeln har sett en stadig tillväxt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Samtidigt har M2C-modeller blivit alltmer populära, särskilt för högavkastande eller personifierade produkter. Detta främst på grund av teknologiska framsteg och en bredare mottagning av e-handel av konsumenterna. Sverige är ledande inom M2C-e-handel, där över 20 procent av tillverkarna säljer direkt till konsumenter, medan EU-genomsnittet är strax över tolv procent.

Fakta

M2C (Manufacturer to Consumer) eller D2C (direct-to-consumer) refererar till affärsmodeller där tillverkare säljer produkter direkt till slutkonsumenter. Forskningen finansieras gemensamt av Tillväxtverket, Region Jönköping län, Tekniska högskolan vid Jönköping University och Science Park Jönköping.

Kontakt

2023-11-07