Snabbväxande företag kan skapa utbrändhet

Varje höst uppmärksammas de mest snabbväxande företagen, även kallade gasellföretag, i Sverige för sina prestationer och betydelse för näringslivet. Dessa företag ses som en symbol för innovation och tillväxt och spås en lovande framtid. Men bakom strålkastarljuset döljer sig en annan verklighet som sällan diskuteras: hur påverkas människorna inom dessa företag när de skalar upp sina verksamheter? Detta har ny forskning från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University tittat närmare på.

Foto: Marvin Meyer @ Unsplash

I företag som expanderar i en snabbare takt än tidigare sker oftast omfattande organisatoriska förändringar som har en direkt påverkan på arbetsmiljön för de anställda. Denna acceleration av tillväxt kan medföra ökad arbetsbörda, otillräcklig information om de pågående förändringarna, fler/snabba rekryteringar sker och anpassningen för nya kollegor kan vara utmanande. Forskningen visar att anställda inom företag som genomgår en sådan intensiv tillväxtfas oftare rapporterar känslor av utbrändhet och en minskad nöjdhet med sina jobb.

– Det är viktigt att påpeka att det inte är tillväxten i sig som har dessa effekter på de anställdas välbefinnande, utan det är just uppskalningen – när förändringarna är extra stora och märkbara, säger Karin Hellerstedt, biträdande professor i företagsekonomi på JIBS, och en av forskarna bakom studien.

Chefer är mer tillfreds

Studien skiljer mellan olika typer av anställda och resultaten visar att chefer upplever mindre utbrändhet och är mer tillfreds med jobbet under uppskalningsprocessen än vad övriga anställda är. Forskarna menar att detta beror på att cheferna har större inblick i företagets utveckling samt större kontroll över sin arbetsmiljö under sådana omständigheter. Forskningen visar dessutom att tidigare erfarenhet från liknande företag kan mildra de negativa effekterna av en expansion.

– I företag som växer snabbt är personalhanteringen ofta mindre strukturerad än i större företag, vilket pekar på ett behov av att förbättra HR-arbetet för att stötta anställda i alla positioner, säger Karin Hellerstedt.

”Gör det bästa för alla inblandade”

Sammanfattningsvis pekar forskningen på att när företag skalar upp måste man inte bara fokusera på siffrorna och expansionen, utan också på människorna som är ryggraden i verksamheten. Genom att förstå hur tillväxt påverkar de anställdas välbefinnande kan man skapa bättre arbetsmiljöer och ge konkreta råd till företagsledare. Enligt forskarna handlar det inte bara om att tillväxt är bra eller dåligt, utan att man måste förstå alla dess nyanser och göra det bästa för alla inblandade.

– Vårt syfte har inte varit att kasta en skugga över företag som tilldelas utmärkelser såsom gasellföretag. Vi vill däremot uppmärksamma de utmaningar som ofta möter dessa företag. Genom att belysa de utmaningar som de anställda möter när företagen expanderar, kan vi skapa en mer balanserad och hållbar tillväxt för alla inblandade. Det är dags att tänka bortom bara tillväxten och se hela bilden av vad det innebär att vara en del av ett snabbväxande företag, säger Lucia Naldi, professor i företagsekonomi, och en av forskarna i projektet.

Länk till studien: Growing pains in scale-ups: How scaling affects new venture employee burnout and job satisfaction

Studien är gjord av JIBS-forskarna Karin Hellerstedt och Lucia Naldi, tillsammans med JIBS-doktoranden Mohamed Genedy och Johan Wiklund, AI Berg Endowed Chair och professor i entreprenörskap vid Whitman School of Management, Syracuse University.

Kontakt

2023-12-18