Näst flest avhandlingar i Sverige inom entreprenörskap

När ESBRI i en ny undersökning tittar på vilka svenska lärosäten som har levererat flest avhandlingar inom innovations- och entreprenörskapsforskning de senaste fyra åren så kommer Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, på en andraplats.

Mellan 2020 och 2023 doktorerade totalt 159 personer inom innovations- och entreprenörskapsforskning på 23 lärosäten i Sverige, varav 16 vid JIBS. Etta är Lunds universitet, som under perioden publicerade 19 avhandlingar.

- Det är mycket hedrande att vi placerar oss så högt upp på listan. Entreprenörskapsforskningen har varit en central del av vårt fokus under många år. För att fortsätta stärka vår position inför framtiden investerar vi strategiskt i vårt profilområde, som vi kallar "Entrepreneurship in Context". Det handlar om att locka duktiga forskare med olika specialområden, men som förenas av sitt intresse för entreprenörskap, säger Johan Klaesson, vd och akademisk ledare vid JIBS.

Kombinerar vetenskaplig excellens och praktisk relevans

Ända sedan starten 1994 har JIBS i sin forskning fokuserat på att kombinera vetenskaplig excellens och praktisk relevans. Småland och Jönköpingsregionen har en lång tradition av entreprenörskap och här finns många små och medelstora företag med en hög grad av internationalisering. Ambitionen på JIBS har alltid varit att utveckla och behålla täta relationer med företag och andra organisationer i regionen. JIBS har fokuserat forskningen till de tre tvärvetenskapliga områdena entreprenörskap, ägande och förnyelse, vilket har gett resultat. Forskningen inom entreprenörskap tillhör toppskiktet i världen.

Kvinnor i majoritet

En utmärkande detalj i ESBRIS granskning är att en majoritet av de doktorander som disputerat inom innovations- och entreprenörskapsforskning i Sverige är kvinnor – vilket även är fallet på JIBS.

- Det är fantastiskt att se hur forskningen inom området innovationer och entreprenörskap fortsätter att blomstra. Även om vissa institutioner producerar fler avhandlingar, noterar jag att en majoritet av alla svenska lärosäten är engagerade inom detta forskningsområde. Det är glädjande att se att kvinnor fortsätter att ta tätpositionen, precis som under tidigare år, säger Johan Klaesson.

Fakta om ESBRI

Stiftelsen Esbri, Entrepreneurship and Small Business Research Institute, grundades 1996 och arbetar med att sprida forskningsbaserad kunskap om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

 

Syftet är att öka kunskapen om dessa frågor i samhället och bidra till Sveriges konkurrenskraft. Det gör degenom att skriva populärvetenskapliga nyhetsartiklar om den senaste forskningen på området. De arrangerar också digitala och fysiska events där nationella och internationella innovations- och entreprenörskapsforskare berättar om sin senaste forskning. Esbri har tillgång till ett omfattande nationellt och internationellt nätverk.

 

Esbri vänder sig till en bred allmänhet med intresse för innovations- och entreprenörskapsforskning, såväl som till företagare, forskare, experter, politiker och andra beslutsfattare.

 

Länk till undersökningen på esbri.se

2024-02-01