Vårdnadshavare har stor tilltro till förskolan

Vårdnadshavare vill gärna vara delaktiga i förskolan men helst inte vara med och fatta några beslut. Detta trots att det står i förskolans läroplan om undervisning och att vårdnadshavare ska vara delaktiga i förskolans utbildning på olika sätt. Det visar en studie från Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).

Lärare och två barn.

Studien är gjord av Charlotte Öhman. Hon är doktorand i pedagogik och har, som del i sitt forskningsprojekt, publicerat en studie där vårdnadshavare har berättat om sina uppfattningar om delaktighet i förskolan och dess undervisning. 2018 skrevs det in i förskolans läroplan att det ska förekomma undervisning på förskolan och att vårdnadshavare ska vara delaktiga i detta.

Charlotte är utbildad förskollärare och jobbade som det innan hon började arbeta som universitetsadjunkt och doktorand, därifrån kommer hennes intresse kring området.

- Jag har alltid tyckt att vårdnadshavares delaktighet i förskolan är angeläget, något jag värnat om, men det är inte alltid lätt. Det finns forskning och studier som visar att vårdnadshavares delaktighet är viktigt, däremot har det inte gjorts så många undersökningar med vårdnadshavarna själva, säger Charlotte Öhman.

Samtal med 20 vårdnadshavare

Syftet med studien var att undersöka vårdnadshavares uppfattningar av sin delaktighet i förskolan. Detta för att förstå hur förskolans relationer till vårdnadshavare har betydelse för barns förutsättningar till lärande och utveckling. Studien var semistrukturerad, det vill säga att Charlotte hade några förberedda frågor, men att intervjuerna var mer som samtal för att vårdnadshavarna själva skulle kunna berätta fritt.

20 vårdnadshavare från fem olika förskolor i en kommun intervjuades. De 20 vårdnadshavarna var fördelade så att det fanns en blandning av bakgrund, stad och landsbygd, språk och så vidare. Frågeställningarna var:
- Hur beskriver vårdnadshavare delaktighet i förskolan?
- Hur uppfattar vårdnadshavare att de är delaktiga i undervisningen?

”Lite förvånad över vissa resultat”

Charlotte Öhman

Charlotte Öhman.

Det visade sig att vårdnadshavare har olika uppfattningar om vad delaktighet egentligen innebär.

– Jag hade ingen klar idé innan om hur vårdnadshavarna skulle svara. Det jag blev lite förvånad över var att många vårdnadshavare vill ha en personlig relation till förskolan men det beror på deras förutsättningar. Man vill vara delaktig, men inte nödvändigtvis fatta beslut. Vårdnadshavarna har stor tilltro till förskolan, säger Charlotte Öhman.

Vårdnadshavarna beskriver att de vill vara delaktiga men nöjer sig med att bli informerade och de tycker att det är frivilligt att delta i beslutsfattandet kring undervisningen.

Charlotte menar att en slutsats är att förskollärare behöver föra en dialog med vårdnadshavare om hur deras delaktighet kan förstås i just deras specifika sammanhang.

– Jag tror det är viktigt att alla förskolor jobbar aktivt med detta område. Det signaleras tydligt i styrdokument att vårdnadshavares delaktighet är viktigt men vi kanske behöver prata mer med vårdnadshavare om hur de vill och kan vara delaktiga, säger Charlotte Öhman.

Martin Hugo, docent i pedagogik och Lilly Augustine, docent i handikappvetenskap, båda på HLK, är Charlottes handledare och var delaktiga i skrivandet av artikeln.

2024-05-16