Vilka platser undviker äldre vid värmeböljor?

Under våren har ett tiotal personer som är 65 år eller äldre deltagit i en studiecirkel vid Senioruniversitetet i Jönköping. Syftet är att bidra till forskningsprojektet HEAT med äldre personers uppfattningar om platser som de söker sig till respektive undviker vid varmare klimat.

Hälsohögskolan (HHJ) vid Jönköping University (JU) bidrar i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet HEAT, som genomförs tillsammans med universiteten i Göteborg, Umeå, och Lund. Susanne Gustafsson, är docent i arbetsterapi och ansvarig för forskningsprojektet på HHJ. Hon utforskar äldre personers beteende och attityder i samband med varmt väder och värmeböljor avseende aktiviteter i stadsmiljö.

Se vad deltagare i studiecirkeln och Johanna Johansson har att säga om delstudien nedan.

Deltagarna fotar och filmar

Att delta i studiecirkeln är gratis och samtliga deltagare uppgav att de är intresserade av samhällsfrågor, stadsplanering och vill lära sig att ta bilder, filma och redigera vid ansökan om att delta.

På uppdrag av kursledarna Susanne Gustafsson, Johanna Johansson, doktorand på HHJ och Christian Falk, äldresamordnare på Göteborg stad, har deltagarna gett sig ut i Jönköping för att samla in material om platserna de föredrar att vara på eller undviker vid höga temperaturer. Deltagarna tar bilder och filmar med Ipads och det materialet ska sedan analyseras.

Deltagarna får även hemuppgifter mellan de olika tillfällena, för att få möjligheten att lära sig mer om foto, film och redigering på egen hand, samtidigt som de bidrar med sina åsikter kring stadsplanering vid varmare klimat i Jönköping.

En äldre man fotar stadsmiljö med en Ipad

Målet är att påverka

Deltagarna kommer även att medverka i intervjuer efter studiecirkeln, för att berätta om sina erfarenheter och tankar kring sitt deltagande. Med insamlad data finns det enligt Susanne Gustafsson goda chanser att starta en dialog med beslutsfattare.

- Målet med den här studiecirkeln är att stötta äldre personer i att uttrycka sina tankar och dela sina erfarenheter, vilket förhoppningsvis kan påverka staden och deras omgivning i slutändan, säger Susanne Gustafsson.

Parallellt pågår en likadan studiecirkel i Göteborg. Efter att de har avslutats planerar forskare i HEAT att bjuda in forskare, tjänstemän, politiker och äldre personer till en öppen konferens hösten 2024. Förhoppningen är att starta dialog med beslutsfattare  och organisationer.

Om forskningsprojektet HEAT

Forskningsprojektet HEAT är ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att undersöka olika aspekter av hur värmeböljor och varmt väder, idag och i framtiden, påverkar äldre personer i Sverige. I projektet ingår forskare från Jönköping University samt från Göteborgs Universitet, Lunds Universitet och Umeå Universitet.

Läs mer om HEAT här.

2024-05-26