Industrirobotar.

Forskningsprojektet AI4QAM syftar till att vässa kvalitetssäkringsprocesserna (QA) inom tillverkningsindustrin.

AI-teknik förbättrar automatiseringen inom industrin

Toppmodern AI-teknik ska förbättra automatiseringen inom tillverkningsindustrin. Det är målet med forskningsprojektet ”(End-to-End) AI för Kvalitetssäkring Inom Tillverkningsindustrin” (AI4QAM) som leds av RISE (Research Institutes of Sweden) och Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Vinnova stöttar projektet med 8,47 miljoner kronor, varav 3,9 miljoner kronor tillfaller JTH.

AI4QAM-projektet syftar till att skapa användarvänliga *End-to-End AI-lösningar för automatiserad kvalitetskontroll inom tillverkningsindustrin. För att uppnå bra resultat kommer man att använda sig av olika AI-tekniker, vilket även minskar miljöpåverkan och resursförbrukningen.

Förbättra kvalitetssäkringsprocesserna

Det övergripande ledarskapet ligger hos RISE, men JTH kommer att ansvara för några av arbetspaketen inom AI och robotik hos partnerföretagen i projektet.

- Huvudmålet är att hjälpa företag med deras AI-transformation på väg mot industri 5.0 - främst genom att fokusera på att implementera toppmodern AI-teknik som ett sätt för att förbättra automatiseringen i tillverkningen. För att svensk industri ska förbli konkurrenskraftig på en redan ansträngd tillverkningsmarknad är detta ett nödvändigt steg för att hålla sig à jour med den snabbt utvecklande teknologin som kommer att förändra industrier över hela världen. AI-tekniken har potential att påskynda produktionen, automatisera komplexa steg, minska resursförbrukningen och förbättra avfallshanteringen inom industrin, som ett komplement till mänskliga operatörer, säger Milad Ashour Pour, universitetslektor som forskar inom automation och robotik på JTH och som är work package manager (WPM) för AI4QAM-projektet.

Visar på JTH:s styrkor

Summan på 3,9 miljoner kronor till JTH kommer att fördelas över tre år och i första hand användas till personalkostnader.

Kerstin Johansen, forskningschef på JTH, tycker att End-to-End-projektet visar på hur JTH kan kombinera sina krafter och kompetens till stor fördel för deras samarbetspartners. Projektet omfattar nämligen tre avdelningar på JTH och två styrkeområden inom skolans forsknings- och utbildningsmiljö SPARK. Dessutom ingår en adjungering från Husqvarna, samverkan med RISE och tre av JTH:s strategiska partners finns med som partnerföretag.

Läs mer om AI4QAM-projektet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta

Följande forskare är involverade i AI4QAM-projektet från JTH:

 • Milad Ashour Pour, universitetslektor i automation och produktionsteknik.
 • Ghazaleh Azizpour, gästlektor på avdelningen för produktutveckling, produktion och design på JTH - och teknologiinnovationsledare på Husqvarna AB.
 • Maria Hedblom, universitetslektor i datavetenskap.
 • Maria Riveiro, professor i datateknik.

 

Följande partnerföretag är involverade i AI4QAM-projektet:

 • Tekniska Högskolan i Jönköping
 • RISE (Research Institutes of Sweden AB)
 • Husqvarna AB
 • Scania AB
 • Thule Group AB
 • Enodo Robotics AB
 • PVI Hydroforming AB

 

*End-to-End AI är en teknik där modellen lär sig alla steg mellan den initiala inmatningsfasen och det slutliga resultatet. Detta är en ingående inlärningsprocess där alla de olika delarna tränas samtidigt i stället för efter varandra.

2024-06-03