Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna gällande MFA (multifaktorautentisering).

Varför ska jag konfigurera MFA?
MFA (multifaktorautentisering eller tvåstegsverifiering som det även kallas) innebär att du som en extra säkerhet använder två olika verifieringssteg. Efter att ha skrivit in lösenord som första steg behöver du sedan utföra nästa steg som till exempel kan vara att besvara (trycka #) ett maskinuppringt samtal till din mobiltelefon.

Om någon skulle komma över ditt lösenord så kommer man ändå inte åt ditt konto i Office 365, eftersom du själv måste utföra steg två när någon försöker logga in på ditt konto från en extern enhet.

När måste jag använda MFA?
När du vill komma åt någon av Office 365-tjänsterna (Outlook, OneDrive m.m.) på en privat enhet.
På privata enheter måste man verifiera inloggningen med MFA en gång per dygn.

*) Datorer som inte har JU:s programpaket/installation samt JU-mobiltelefoner/plattor/Mac som inte är registrerade i Företagsportalen ses som privata enheter.

Varför måste jag konfigurera MFA trots att jag bara använder min JU-dator?
För att förhindra obehöriga från att konfigurera MFA åt dig om någon mot förmodan har kommit över ditt lösenord.

Var hittar jag MFA-manualen?
Den senaste versionen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur öppnar jag webbläsaren i Incognito/InPrivate?
Högerklicka på den webbläsare du använder och klicka sedan på New incognito window (texten kan variera beroende på vilken webbläsare du använder).

Varför fungerar inte QR-koden i Authenticator-appen?
Du måste scanna QR-koden som visas i webbläsaren. Den som visas i manualen är bara ett exempel.

Hur gör jag om jag har bytt telefon (men har den gamla kvar)?
Logga in på https://office.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och gå till MFA – My Profile, följt av Security info (detta steg förutsätter att den gamla telefonen fungerar så att du kan verifiera inloggningen med MFA). Lägg sedan till ytterligare metod (se steget Ställ in MFA för andra inloggningsmöjligheter i manualen), antingen autentiseringsapp igen, eller samtal/SMS. Ta sedan bort metoden/appen för den gamla telefonen (se steget Ta bort metod för MFA-inloggning i manualen).

Hur gör jag om jag har bytt telefon (och inte har den gamla kvar eller om den är trasig)?
Om du bara har ställt in MFA-verifiering via autentiseringsapp (och bara på en enhet) så måste du kontakta Helpdesk så att de kan nollställa MFA för ditt konto, så att du kan konfigurera det på nytt.

Konfigurera flera metoder och på olika enheter (t ex JU-mobil och privat mobil) för att undvika detta scenario (se steget Ställ in MFA för andra inloggningsmöjligheter i manualen).

Kan jag ha flera autentiseringsmetoder aktiva?
Ja, se steget Ställ in MFA för andra inloggningsmöjligheter i manualen.