student

Arbetsterapeut

Två personer på cykel

För dig som läser till Arbetsterapeut finns i utbildningsplanen kurser inom huvudområdet arbetsterapi där såväl teoretisk som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår.

Aktuella kursplaner för VFU finns på följande sidor: www.ju.se alt https://ju.se/student/studier/kurser.html

Målet med VFU är att du som student skall integrera teori och praktik i en reell miljö.

I Arbetsterapeutprogrammet finns VFU i kurser under termin 1, termin 3, termin 4, termin 5 och termin 6.

Du som student har tillgång till studieplatser för VFU inom Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen, eftersom Hälsohögskolan har avtal med dessa, samt statliga och privata verksamheter. Studieplatserna är främst förlagda till orter inom Jönköpings- och Skaraborgs- län, men andra orter kan förekomma.

VFU samordnare på Arbetsterapeutprogrammet är Johanna Johansson

Ytterligare specifik information kring VFU och VFU kurser finner du i Canvas under aktuella kurser i samband med kursstarter.

Områdesindelning/placeringar

I termin 1 får du som student information om Verksamhetsförlagd utbildning och allmänt om placeringar. I samband med detta meddelar du VFU-samordnare vilken områdes tillhörighet du önskar (geografiskt område). Det vill säga att du som student har begränsade möjligheter att påverka vilken VFU-plats du får (men beställningar kommer i största möjliga mån utgå från den områdesplacering som angivits.)

Områdestillhörighet kvarstår under hela utbildningen om ej justering görs till VFU-samordnare (eventuella justeringar mejlas till VFU samordnaren innan 15 april och 15 oktober).

Områdestillhörigheten är dock ingen garanti för att du som student får placering inom just aktuellt område.

Om du önskar en placering på en ort där vi ej har avtal ska detta i god tid (senast 15 april för höstens kurser och senast 15 oktober för vårens kurser) meddelas VFU samordnare som kan förmedla kontakter.

Till VFU i termin 6 så ska du ordna en egen VFU plats på en Ny arena. Du som student kommer få mer info under utbildningen kring just denna kurs.

Vid placering där pendling förekommer, se Blankett för extra kostnader i samband med VFU via den här länken. Öppnas i nytt fönster.

Förtur VFU-placering

Om du som student är i behov av en viss placeringsort så föreligger vissa krav som ska uppnås gällande detta. Se Förtur VFU på sidan via den här länken Öppnas i nytt fönster..

Ansökan ska vara inskickad till VFU samordnare via mejl senast 15 april (berör höstterminens kurser) alternativt 15 oktober (berör vårterminens kurser).

Extra pedagogiskt stöd i samband med VFU

Har du behov av extra pedagogiskt stöd har du möjlighet att ansöka om detta via Jönköping Universitys specialpedagog Emma Pavlov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som student ansvarar själv för att meddela detta till VFU samordnare senast 15 april (gällande höstens kurser), senast 15 oktober (gällande vårens kurser). Framförhållningen är viktig med tanke på att VFU samordnare manuellt behöver söka dessa platser.

Övrigt:

Vid vissa VFU placeringar kan det krävas utdrag ur Belastningsregistret. Detta får du som student information om vid kursinformationen eller när din VFU placering är klar.

Vid vissa VFU placeringar finns även rekommendationer kring om VFU placeringen får genomföras eller ej vid graviditet. Mer information kring detta kan fås av VFU samordnare på programmet vid behov.

 

VFU samordnare