student

Sjuksköterskeutbildning

Du som student och handledare kan i VFU-handboken hitta information och dokument som rör sjuksköterskeutbildningarnas kurser som innhåller verksamhetsförlagd utbildning, VFU. På VFU-handbokens första sida hittar du även svar på några vanliga frågor.

Vid Hälsohögskolan, HHJ, i Jönköping bedrivs idag grundutbildning till sjuksköterska inom Sjuksköterskeprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 180 hp, samt flera specialistsjuksköterskeutbildningar såsom Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 75 hp, och Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 60 hp.

Dessutom finns det VFU inom omvårdnad i Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, samt Röntgensjuksköterska, 180 hp under termin 3. Du hittar mer information om denna kurs under År 2 - VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom sjuksköterskeprogrammet sker i hela Jönköpings län och dess 13 kommuner. Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska områden. 

Bild över länets sjukvårdsområden

Programsidor

Sjuksköterskeprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi

Röntgensjuksköterska

Vårfördbundets VFU-rapport

Varje år genomför Vårdförbundet student en VFU enkät. Mer om detta kan du läsa på Vårdförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Enkäten för 2021 visar att JU är toppnoterade för VFU, vilket är oerhört glädjande. Läs hela rapporten nedan.

Vårdförbundets VFU-rapport 2021PDF

Vårdförbundets VFU-rapport 2019PDF

Sjuksköterskeprogrammet HGSJ8

Nedan finner du dokument som beskriver programmet på ett övergripande sätt.

Programöversikt från antagning HT21PDF

Programöversikt till och med antagning  VT21PDF

Bra att veta-broschyr PDFtill och med antagning  VT21PDF

Cookieinställningar