student

Sjuksköterskeutbildning

Du som student och handledare kan i VFU-handboken hitta information och dokument som rör sjuksköterskeutbildningarnas kurser som innhåller verksamhetsförlagd utbildning, VFU. På VFU-handboken hittar du även svar på några vanliga frågor. Öppnas i nytt fönster.

Vid Hälsohögskolan, HHJ, i Jönköping bedrivs idag grundutbildning till sjuksköterska inom Sjuksköterskeprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 180 hp, samt flera specialistsjuksköterskeutbildningar såsom Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 75 hp, och Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 60 hp.

Dessutom finns det VFU inom omvårdnad i Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, samt Röntgensjuksköterska, 180 hp under termin 3. Du hittar mer information om denna kurs under År 2 - VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom sjuksköterskeprogrammet sker i hela Jönköpings län och dess 13 kommuner. Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska områden. 

Bild över länets sjukvårdsområden