student

VFU MKV-programmet

Man ställer in filmkamera

Programmet ger dig många möjligheter att testa dina nyförvärvade kunskaper i skarpa situationer. Det tydligaste exemplet är den 12 veckor långa praktikkursen som programmet avslutas med och som hjälper studenterna att få in en fot i arbetslivet.

Vill du som går MKV-programmet veta mer om VFU:n, besök programaktiviteten i Canvas. Där finns en hel del information om hur du kan söka plats, var tidigare studenter har gjort praktik, samt vilka möjligheter som finns att få resebidrag om du vill göra din praktik utomlands, med mera.

I september året före praktiken håller programansvarig en informationsträff i helklass.

Under branschdagen Kommunikationsdagen som anordnas i november kan du även träffa representanter för presumtiva praktikplatser under ett praktik- och projektmingel.