student

År 1 - VFU

Under första året genomförs VFU i årets sista kurs. Under denna VFU är fokuset den nära vården, mötet med människan och den basala omvårdnaden.

Under år 1 läggs grunden för omvårdnaden och det nära mötet blir centralt. Efter denna första VFU fortsätter arbetet på KTC, kliniskt träningscentrum, med sjuksköterskans mer specifika omvårdnad och de hjälpmedel hen då har att ta till.

GDPR

Inför din VFU behöver du inkomma med personuppgifter till verksamheten. Mer om detta hittar du under "För student".

Kurs år 1 grundutbildning SSK

I termin 2 läser du kursen Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15hp, i vilken ingår 2 veckors praktik. VFU genomförs vecka 46-47 under höstterminen och vecka 15-16 under vårterminen.

VFU genomförs i såväl kommunal som regional vård. Det är viktigt att du under din VFU även skapar dig en inblick i sjuksköterskans ansvar och hela tiden bär dina "sjuksköterskeglasögon" i relation till basal omvårdnad då sjuksköterskans direkta engagemang kan skifta från olika placeringar. 


Specifika dokument för kursen

PM student och handledare Pdf, 327 kB, öppnas i nytt fönster.

Bedömningsunderlag och närvarorapport Pdf, 254 kB, öppnas i nytt fönster.

Kurs

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Övergripande information för samtliga kurser

PM student och handledare

Beskriver vad du behöver veta och göra inför och under din VFU.

Lärandeplan inför VFU

Under "För student" hittar du mall för lärandeplan.

Bedömningsformulär

Du ska scanna in och ladda upp handledarens bedömningsformulär i lärplattformen. Se PM för mer information. Bedömningsunderlaget ska vara signerat inför examinerande slutseminarium.

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Namnskylt

Fyll i ditt namn och skriv Termin 2 under. Skriv ut namnskylten och använd den under din VFU.

Som erfaren vårdpersonal exempelvis som undersköterska har man kunskap om basal omvårdnad. VFU i denna kurs utgör en grund för måluppfyllelse för olika lärandemål som innefattar bland annat att kunna utveckla sin kliniska blick utifrån omvårdnadsprocessen i den dagliga omvårdnaden. Vilket innebär att denna VFU är en början på en progression i utbildningen till att bli en framtida vårdledande sjuksköterska med omvårdnadsansvar.

Samt

Specifika dokument för kursen

I mittenspalten hittar du klickbara rutor för varje kurs. Här hittar du mer information om varje kurs såväl som kursens specifika dokument.