student

År 1 - VFU

Under första året genomförs VFU i årets sista kurs. Under denna VFU är fokuset den nära vården, mötet med människan och den basala omvårdnaden.

Under år 1 läggs grunden för omvårdnaden och det nära mötet blir centralt. Efter denna första VFU fortsätter arbetet på KTC, kliniskt träningningscentrum, med sjuksköterskans mer specifika omvårdnad och de hjälpmedel hen då har att ta till.

GDPR

Inför din VFU behöver du inkomma med personuppgifter till verksamheten. Mer om detta hittar du under "För student".

Kurs år 1 grundutbildning SSK

I termin 2 läser du kursen Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15hp, i vilken ingår 2 veckors praktik. VFU genomförs vecka 46-47 under höstterminen och vecka 15-16 under vårterminen. VFU genomförs i såväl kommunal som regional vård. Det är viktigt att du under din VFU även skapar dig en inblick i sjuksköterskans ansvar och hela tiden bär dina "sjuksköterskeglasögon" i relation till basal omvårdnad då sjuksköterskans direkta engagemang kan skifta från olika placeringar. 


Specifika dokument för kursen

PM student och handledare Pdf, 336 kB, öppnas i nytt fönster.

Bedömningsunderlag Pdf, 317 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Kursansvarig

Christina "Kicki" Petersén

Kurs

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande information för samtliga kurser

PM student och handledare

Beskriver vad du behöver veta och göra inför och under din VFU.

Lärandeplan inför VFU

Under "För student" hittar du mall för lärandeplan.

AssCE Formulär

Gör en självbedömning via AssCE-formuläret inför din bedömningsdiskussion. Din handledare ska skriva ett original AssCE-formulär innan bedömningsdiskussionen. Du ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information. AssCE ska vara signerat och namnförtydliganden ska finnas från samtliga som deltog vid bedömningsdiskussionen.

Reflektionsdagblad

Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner.

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Namnskylt

Fyll i ditt namn och skriv Termin 2 under. Skriv ut namnskylten och använd den under din VFU.

Ja du har nu påbörjat din utbildning till sjuksköterska och även om du är van vid den basala omvårdnaden så ska du nu se denna ur ett sjuksköterskeperspektiv med den kunskapsbas och de verktyg som sjuksköterskan använder för att dagligen göra centrala bedömningar av människan i relation till behov av omvårdnad.

Specifika dokument för kursen

I mittenspalten hittar du klickbara rutor för varje kurs. Här hittar du mer information om varje kurs såväl som kursens specifika dokument.Cookieinställningar