student

Personcenterat lärande

Patienten, eller motsvarande, är utgångspunkten där lärandet kan ske både på professionsnivå och tvärprofessionellt.

Personcentrerat lärande innebär att studentens lärande utgår från ett begränsat antal patienter. Handledningen fokuserar på problemformulering och reflektion i mötet med den vårdsökande personen utifrån studentens och kursens lärandemål.