student

Bedömning och rapportering

När du gör en VFU-period utomlands så är utgångspunkten att du genomför samma VFU-uppgifter som dina klasskamrater på hemmaplan och du bedöms utifrån samma underlag.

Beroende på i vilken miljö du befinner dig i kan uppgifter eller vissa av aspekterna i handledningsdokument dock behöva justeras något då de helt enkelt inte är applicerbara på din VFU-plats. I dessa fall är det viktigt att du kommunicerar detta med din VFU-lärare så tidigt som möjligt.

Inför utlandsvistelsen kommer VFU-läraren från HLK att ge dig instruktioner kring hur ofta ni ska höras av. När du har anlänt, kom ihåg att meddela VFU-läraren via e-post att du kommit fram samt korrigera kontaktuppgifter om det behövs. VFU-besöket, som sker någon gång under perioden kommer att genomföras antingen digitalt eller så kommer uppföljningen ske genom telefon- och mejlkontakt med dig och din handledare. Instruktioner kring VFU-uppgifter får du vid den ordinarie VFU-informationen inför VFU-perioden. Handledningsdokumentet ska finnas med vid de längre handledningssamtalen och i slutet av VFU-perioden ska handledningsdokumentet fyllas i tillsammans med handledaren. Handledningsdokumentet finns även på engelska.

Uppföljning efter hemkomst

När du kommer tillbaka till HLK kommer uppföljning ske på betygsmötet. Om VFU-administrationen önskar ytterligare uppföljning av dina utalndserfarenheter kommer du kontaktas efter hemkomst.

Att vara ambassadör

Att åka utomlands på VFU innebär att du kommer representera både HLK och Sverige. Kom ihåg att förbereda dig för denna uppgift. Ta gärna med broschyrer om Sverige och HLK på resan.

Behöver du ytterligare material kontakta Internationella Relationer så skickas det per post till dig. Ett annat sätt att få ytterligare information om Sverige är att gå in på Svenska Institutets hemsida www.si.se