student

Namnskylt VFU

Studenter som läser lärarprogram vid HLK, Jönköping University ska bära namnskylt under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). I vissa fall förser VFU-skolan studenten med namnskylt, i annat fall ska HLK:s namnskylt bäras.

I samband med den första VFU-informationen inför VFU I får varje student en skylthållare. I skylthållaren ska namnetikett med högskolans logga placeras. Det är sedan studentens ansvar att ha med skylten vid varje VFU-period. Förlorad skylthållare ersätts ej.

Gör så här:

Klicka på nedanstående länk. Klicka på den blåmarkerade raden och fyll i för- och efternamn innan du skriver ut etiketten (gärna med färgskrivare).

Namnskylt VFU Pdf, 599.7 kB, öppnas i nytt fönster.