student

Tandhygienist

Tandhygienist med munskydd

När du har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du prova på ditt kommande yrkesområde och har möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

På tandhygienistprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning i olika former och syftar till att du som student utvecklar din handlingsberedskap för att kunna lösa olika problem i praktik. Du utvecklar också din förmåga till inlevelse utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt i relation till individer och deras närstående.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är bland annat förlagd till vår egen studentklinik som finns mitt på campus. Till en början är det lättare kliniska moment som praktiseras, för att sedan fördjupas med patientbehandlingar, under handledning, på tandhygienistutbildningens studentklinik. Vidare har tandhygienistprogrammet även samarbete med Folktandvården i region Jönköping, där VFU sker på folktandvårdskliniker.

Under VFU både på studentkliniken och under handledning på VFU i regionen tränar du din självständighet i att diagnostisera, analysera och ge relevant behandling relaterad till tandhygienistens yrkesprofession. Vidare skall du också som student utveckla en förståelse och respekt för andra yrkesgruppers kompetens. Verksamhetsförlagd utbildning ingår både under år ett, två och tre.

Kontakt

Cookieinställningar