student

Bedömning

För att säkerställa en givande VFU och att studenten når de uppsatta lärandemålen är bedömningsdiskussion utifrån studentens insatser centrala. En bedömningsdiskussion ska baseras på den kompetens som studenter visar i det direkta omvårdnadsarbetet. Bedömningsdiskussionen av studenten under VFU vid sjuksköterskeutbildningarna vid hälsohögskolan sker i de allra flesta kurser med hjälp av AssCE - diskussionsunderlag.

Bedömningsdiskussionen sker i samverkan mellan handledare och student. Studenten har ansvar för att aktivt arbeta för att nå kursmålen för sin VFU i relation till de lärandemål som kursen innehåller. Det är viktigt att betänka att det ALLTID är kursens lärandemål som styr lärandet på VFU. I kursplan anges samtliga kursens lärandemål. I PM och AssCE har de aktuella lärandemålen för kursen i relation till VFU förtydligats. AssCE hittar du i samband med information om den aktuella kursen här på VFU-handboken. AssCE ska vara ett stöd i förberedelserna för diskussionen och ska användas som underlag vid bedömningsdiskussioner.

Handledarens omdöme av VFU utgör underlag för det slutliga betyget för den aktuella kursen. Dialogen mellan handledare och dig som student ska vara en naturlig återkommande del av arbetet. Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål skrivs en individuell pedagogisk handlingsplan (mall finns till höger) där strategier för att nå måluppfyllelse beskrivs. Det är alltså den aktuella kursens examinator som underkänner eller godkänner VFU baserat på den bedömningsdiskussion som skett mellan handledare och student samt eventuellt klinisk adjunkt samt de dokument som utgör underlag.

Vid frånvaro från eller underkänt betyg på verksamhetsförlagd utbildning genomförs denna nästa gång kursen ges inom det ordinarie kursutbudet.

Individuell handlingsplan
Underkänd
Avbrytande av VFU

AssCE

AssCE innehåller totalt 21 faktorer som alla starkt relaterar till de nationella målen för sjuksköterskexamen. AssCE är utvecklat vid Högskolan i Gävle och är ett validerat diskussionsunderlag för VFU som idag används på flera sjuksköterskeprogram i Sverige. Genom att använda ett validerat instrument som diskussionsunderlag för bedömning stärks tillförlitlighet i bedömningen. 

Halvtidsdiskussion och avslutande bedömningsdiskussion genomförs av handledare och student. Då det föreligger risk för en student att underkännas ska handledare och student tidigt under VFU tillsammans upprätta en individuell pedagogisk handlingsplan för de lärandemål som bedömts som Otillräcklig måluppfyllelse.

Mer information om utvecklingen av AssCE hittar du på Högskolan i Gävles hemsida via denna länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.