student

Ortopedingenjör

Kvinna hjälper patient med protes

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att studenten ska utveckla och fördjupa sina praktiska färdigheter och tillämpa teoretiska kunskaper för att skaffa sig handlingsberedskap för det kommande yrket som ortopedingenjör.

Vid två perioder under ortopedingenjörsutbildningen har studenterna placering i ortopedteknisk verksamhet; en period i termin 1 och en längre period i termin 6.

Period 1: 3 dagar i början av kursen. Fältstudier på en ortopedteknisk avdelning för att få en klarare bild av vad ortopedingenjörsyrket innebär. Studenterna har då ännu inte fått någon utbildning i tillverkningsteknik och säkerhet.

Period 2: 9 veckor sammanhängande placering under sista terminen på ortopedingenjörsutbildningen. Då genomförs praktik inom en kurs, Ortopedteknik verksamhetsförlagd utbildning (VFU), på totalt 15 hp.

Programmet har kontakt med arbetsplatser i Sverige, Danmark och Norge. Studenterna placeras främst i Sverige och Danmark, vid önskemål och om det är möjligt så även i Norge. Det kan gå att göra sin VFU i andra länder än dessa men då får studenten söka plats själv och programansvarig och/eller VFU-ansvarig sedan bedöma om den är lämplig i relation till kursmålen, efter kontakter med den arbetsplatsen.

Kontakt

Fredrik Thidell

Programansvarig Ortepedingenjörsprogrammet

Sara Kallin

VFU-samordnare Ortepedingenjörsprogrammet