student

Interprofessionellt lärande

Interprofessionellt lärande sker när två eller flera professioner lär med, av och om varandra för att förbättra samarbete och vårdkvalitet.

Handledningen ska ha fokus på att understödja studentens möte och samarbete med andra team och yrkesgrupper som är delaktiga i vården av den vårdsökande personen. 

Vid sjuksköterskeprogrammet grund sker detta speciellt tydligt i samband med VFU i termin 5 där målen för kursen främst utgår från samarbeten och teamsamverkan inom omvårdnad.