student

VFU Globala Studier

Folk som sitter vid ett bord.

För oss är det viktigt att du tidigt kommer i kontakt med arbetslivet. Det ger dig nya perspektiv och en djupare förståelse för de teoretiska kunskaperna. I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som omfattar 15 hp (10 veckor).

Genom vårt nätverk kan vi erbjuda alla studenter en VFU-plats. Programmet har väl uppbygga samarbeten både i Sverige och utomlands med företag och organisationer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Exempel på verksamhetsområden är miljö- och hållbar utveckling, migration och integration, biståndsarbete och fredsbevarande arbete.

I termin 5 ges möjlighet att göra sin VFU utomlands. Utlandserfarenheter är både spännande och lärorikt och stärker din ställning på arbetsmarknaden. Du kan även göra din VFU i Sverige, där vi har flera samarbeten i Jönköpingsregionen samt några platser i Stockholm/Uppsala.

VFU-kursen är valbar och går att byta ut mot kurser inom programmet.

Programansvarig ansvarar för att koordinera och samordna VFU-kursen tillsammans med kursansvarig. Vi har en ansökningsprocess där du rangordnar ett antal önskemål.

Du har också möjlighet att söka en egen praktikplats.

Vid VFU utomlands har du möjlighet att söka ett resebidrag Pdf, 46.4 kB, öppnas i nytt fönster..