student

Kärnkompetenser

Säker vård utgör en grund för all omvårdnad vilket säkerställs genom kärnkompetenserna: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling och informatik. Svensk sjuksköterskeförening belyser betydelsen av sjuksköterskans ansvar och kompetens för ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbete.

Länk till:

Svensk sjuksköterskeförening (SFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strategier för utbildningsfrågor (SFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Institute of Medicine och Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

God och säker vård har identifierats av Institute of Medicine och Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) i USA. Kärnkompetenser gäller för yrkesutövare i vården och för verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.