student

Biomedicinsk analytiker - Klinisk fysiologi

Kvinna i arbetskläder

När du har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du prova på ditt kommande yrkesområde och har möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

På programmet för biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi ingår verksamhetsförlagd utbildning i olika former och syftar till att du som student utvecklar din handlingsberedskap för att kunna lösa olika problem i praktiken. Du utvecklar också din förmåga till inlevelse utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt i relation till individer och deras närstående.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd på kliniska fysiologiska avdelningar runt om i landet, placering utanför regionen är vanligt.

För studenter vid studieort Linköping görs all VFU i region Östergötland. För studenterna som är antagna till studieort Jönköping finns en viss möjlighet till flexibilitet. Du som student kan önska VFU på din hemort och vi försöker i den mån det går att tillgodose det.

Under första året är studenten ute på enstaka fältstudiedagar, medan det under år två och tre blir längre perioder med verksamhetsförlagd utbildning. Genom verksamhetsförlagd utbildning skall studenterna med utgångspunkt från teoretiska studier ges tillfälle att observera, praktisera, analysera och reflektera över olika undersökningar inom klinisk fysiologi. Till en början är det lite lättare moment som övas på men en successiv fördjupning av färdigheter sker sedan under de senare perioderna av verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar då på din självständighet i att utföra undersökningar inom de olika disciplinerna inom klinisk fysiologi. Vidare skall du som student också utveckla en förståelse och respekt för andra yrkesgruppers kompetens.