student

Vart ska jag åka?

Vi har delat upp de olika valmöjligheterna för utlands-VFU i två olika kategorier eller ”spår”. Oavsett vilket spår du väljer så tänk på att påbörja processen i god tid, cirka ett år före avresan är lämpligt.

Spår 1- De svenska skolorna utomlands

Du som vill göra VFU på en svensk skola i utlandet tar egen kontakt med den skola du är intresserad av genom att skriva ett brev där du presenterar dig själv, vilken utbildning du går, varför du vill göra VFU utomlands och bifoga gärna ett foto på dig själv. De svenska skolorna i utlandet får många förfrågningar från studenter, och ett väl genomarbetat presentationsbrev kan därför öka dina chanser. 

På skolverkets hemsida finns en förteckning av de olika svenska utlands-skolorna. Skolornas verksamhet varierar från skola till skola. De flesta skolor har verksamhet från förskoleklass till årskurs 5, även förskolverksamhet från 3 år är vanligt förekommande. På vissa skolor finns verksamhet för årskurs 7-9, men bara i undantagsfall finns skolor som bedriver fritidshemsverksamhet.

Väljer du att göra din VFU på någon av de svenska skolorna utomlands så kan du räkna med att din VFU-tid på många sätt kommer likna dina tidigare VFU-perioder, med skillnaden att du befinner dig i ett annat land. De svenska skolorna följer den svenska läroplanen, arbetsspråket är oftast svenska, eleverna är från Sverige eller ett annat nordiskt land. Du kommer också att kunna genomföra dina uppgifter med ungefär samma förutsättningar som om du varit i Sverige.

När du fått positivt besked från en skola ska du göra en intresseanmälan och lämna in till VFU-administrationen.

Spår 2 - VFU på en utländsk skola

Söker du en annorlunda VFU-upplevelse i ett annat skolsystem, ett nytt språk, en annorluna vardag, ja då kan detta alternativ vara något för dig. Spår 2 innebär att du antingen via våra kontakter i USA eller med hjälp av egna kontakter gör din VFU på en nationell förskola/skola i ett annat land.

VFU-tiden kommer skilja sig från dina tidigare VFU-perioder på hemmaplan. Väljer du att åka till USA kommer du bli väl mottagen på en nationell skola med hjälp av våra samarbetspartner UARK (University of Arkansas). Du kommer bli erbjuden boende i studentkorridor tillsammans med andra studenter. VISUM-processen till USA är omfattande och kostar en del pengar. Vi hjälper dig genom VISUM-processen, men du har ett stort egenansvar att driva processen framåt. VFU kan erbjudas för samtliga lärarprogram via UARK.

Egna kontakter

Om du har egna kontakter i något land kan det finnas möjlighet för dig att göra VFU där. Du behöver dock vara beredd på att det krävs en del arbete av dig som student för att genomföra en VFU utifrån egna kontakter. En förutsättning är också att HLK godkänner den förskola/skola som du önskar göra VFU på. Ett stort ansvar ligger sedan på dig att informera förskolan/skolan om förutsättningarna och syftet för VFU, VFU-administrationen finns dock självfallet med som ett stöd. 

Är du intresserad av VFU inom spår 2 så måste du vara ute i mycket god tid, cirka ett år före den aktuella VFU-perioden behöver din intresseanmälan lämnas in.