student

VFU-handboken

VFU-handboken

VFU-handboken ger dig som student och handledare underlag för hur verksamhetsförlagd utbildning ska genomföras. Här hittar du frågor och svar, samt information och dokument inför och under din VFU. Längst ner på denna sida finns FAQ.

Vanliga frågor och svar

Var kommer jag att ha VFU:n?

All VFU i sjuksköterskeprogrammet genomförs i Jönköpings län och dess 13 kommuner. Under utbildingen kan det förekomma pendling till VFU placering. Din specifika plats kommer du få via VFU-parken/VFU samordnare.

Studiegrupp Eksjö och Värnamo

Det finns 2 studiegrupper inom sjuksköterskeutbildningen, Eksjö och Värnamo studiegrupp. Om du som student har blivit antagen till någon av dessa studieggrupper kommer din VFU placering att förläggas i första hand till den studieort du är antagen till. Pendling vid VFU kan förekomma till annan ort i länet.

Eksjö tillhör Höglandet och VFU:n för studigruppen fördelas över hela Höglandet. Samma rutin gäller för Värnamo studiegrupp.

Får jag byta VFU-plats?

Nej, du som student får inte byta VFU. Byten inom den klinik du placerats på kan dock vara möjlig men då i kontakt med VFU-ansvarig i verksamheten.

Kommunikation med VFU plats?

Du kommer att få ett mail till din JU-mail med information gällande handledare och kontaktuppgifter. Därefter behöver du som student kontakta din handledare för att planera schema och eventuellt ställa frågor. På VFU platsen finns en sjuksköterska som är din handledare med övergripande ansvar men du kan komma att bli handledd av mer än en sjuksköterska. Det är viktigt att du som student svara på den kommunikation som din VFU-plats tar initiativ till.

Boende och resor?

Vid VFU inom kommunal verksamhet så är det pendling runt om i Jönköpings län. Ni kommer att få bekosta busskort eller boende själva under dessa placeringar då det inte finns något avtal med kommunerna kring dessa frågor.

Regionen erbjuder boende eller busskort om ni har mer än 60 minuter enkel resväg till er placering. Detta gäller placeringar som är inom primärvården, barnhälsovården eller slutenvården. Det betalas inte ut ersättning för bensinkostnader. Boende och resor via Regionen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går att ansöka om merkostnadslån från CSN då ni själva behöver bekosta busskort eller boende vid VFU-placering. Merkostnadslån hos CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fördelning av VFU-platser

VFU placeringar fördelas ut till er studenter utan inbördes ordning. Studenter antagna till studiegrupp Värnamo respektive Eksjö placeras i möjligaste mål i dessa regioner.

För sjuksköterskeprogrammets studenter finns möjlighet till förtur vid VFU placering enligt bestämmelser. Information om vilka skäl du kan ansöka om förtur i relation till finns att läsa på blanketten förtur vid VFU. 


Allt du behöver veta för din VFU

Välj din VFU-termin nedan

För dig som student

T2

T3

T3 (RTG/BMA)

T4

T5

T6

För dig som handledare

T2

T3

T3 (RTG/BMA)

T4

T5

T6