Reportage

 • Vuxnas lärande i Norden

  När Nordiskt nätverk för vuxnas lärande bjöd in till 10-årsjubileum blev det en dag för att fira, för att mötas och för att lära. En framåtblick avslöjar också att utbildning för vuxna spelar en viktig roll i aktuella samhällsförändringar.
 • Folkbildning - demokratins plattform eller uppdragsutbildning?

  Folkbildningens forskningsdag är en årlig mötesplats för forskare och praktiker inom folkbildning. I år var temat "Vem äger din kunskap?" vilket gav en intressant diskussion om folkbildningens roll i dagens samhälle.
 • Månadens forskarintervju Ulli Samuelsson

  I månadens forskarintervju får ni träffa Ulli Samuelsson, som är lektor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för vardagens digitalisering och hur den påverkar och används i olika samhällsgrupper.
 • "De är intresserade av att lära sig, men inte av utbildning

  Varför deltar inte män i vuxenutbildning i samma utsträckning som kvinnor? Och vad får det för konsekvenser? Detta är frågor som blev startskottet för Barry Goldings forskning kring lärande och genus.
 • Generationsöverskridande lärande på ForskarFredag

  Den 25 september anordnades ForskarFredag runt om i Sverige och Europa. Vid Högskolan i Jönköping kunde man bland annat lyssna på Ann-Kristin Boström, som berättade om sin forskning om generationsöverskridande lärande.
 • Inbjudan till konferens om kameran som verktyg

  Hur kan vi med kamerans hjälp skapa möjlighet att påverka samhället och ta tillvara kunskaper och erfarenheter som finns hos alla medborgare?

Sidan uppdaterad