Att utveckla organisationens medarbetarskap

I vår serie där vi presenterar kapitel ur boken ”HR – att ta tillvara mänskliga resurser” har turen kommit till Karin Kilhammars text om att utveckla medarbetarskapet i organisationer.

Kilhammar har intresserat sig för medarbetarskap under en längre tid. Hon är personalvetare i grunden och disputerade 2011 med avhandlingen ”Idén om medarbetarskap. En studie av en idés resa in i och genom två organisationer”.

Behovet av att arbeta med medarbetarskap blev större under nittiotalets övergång till mer platta organisationer. När allt fler mellanchefer togs bort hamnade ett större ansvar över verksamheten hos medarbetarna.

Chefens utveckling måste följa med

Karin Kilhammar menar att det är nödvändigt att arbeta med utveckling av medarbetarskap och ledarskap parallellt i organisationen.

– Det gäller att man ser sin egen roll som chef. Vad ledaren gör påverkar vad medarbetarna gör och hur de har möjlighet att utvecklas. Som chef gäller det att se sin egen del i utvecklingen av medarbetarskap. Är det så att man vill ha medarbetare som tar mer ansvar kan man inte vara en auktoritär chef och kontrollerande ut i fingerspetsarna, säger hon.

Arbetet måste få ta tid, som exempel ger hon ett landsting där de arbetade med medarbetarskapet i tio års tid och där arbetet gav goda resultat.

– Det var inte ett projekt som hade ett slut. Om man har den intentionen då kan man också låta det ta tid. Man har inte en deadline, man kan ha milstolpar.

Ska förankras lokalt

Det är viktigt att arbetet anpassas till den egna organisationen och att medarbetarna får vara delaktiga och får stöd ända från start. I sin forskning har Karin Kilhammar sett att för att lyckas med att utveckla medarbetarskapet i sin organisation måste förändringsarbetet integreras i det dagliga arbetet. Det räcker inte att ha ett seminarium och sen låta verksamheten fortgå som vanligt, då blir det ingen förändring.

I sitt kapitel går Karin Kilhammar igenom medarbetarskapsbegreppets framväxt och innebörd, och ger tips och exempel på hur det kan se ut. Karin Kilhammar är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö och i sin forskning fortsätter hon på samma bana. Hon har intentionen att söka nya medel för att kunna studera medarbetarskapet ytterligare.

– På något vis vill jag fortsätta att forska kring medarbetarskap. Det är väldigt aktuellt nu också, säger hon.Sara Bref


Karin Kilhammar
  • Kilhammar, K. (2017). Lärandemodeller i Gnosjöregionen: Utvärderingsrapport. Gislaved: Business Gnosjöregionen AB
  • Bergmo-Prvulovic, I., Kilhammar, K. (2017). HR-arbete med balans och integritet. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 257-274). Lund: Studentlitteratur AB
  • Kilhammar, K. (2017). Att utveckla medarbetarskapet i organisationer. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic, Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 31-43). Lund: Studentlitteratur AB


Alla träffar från DiVA (6)

2018-05-31