HR-boken: Samspel mellan generationerna kan behöva underlättas

Ann-Kristin Boström är doktor i internationell pedagogik och affilierad forskare vid Encell. Hennes forskningsområde är internationell och jämförande pedagogik med inriktning på livslångt lärande, generationsöverskridande lärande och socialt kapital. I boken ”HR – Att ta tillvara mänskliga resurser” skriver hon om generationsgnissel på arbetsplatsen.

Var man föds, och när, ger erfarenheter som man bär med sig och som man i någon mån har gemensamt med dem i samma ålderskategori. Internationell forskning visar hur olika generationer ser varandra som kollegor. Forskningen om lärande och samspel mellan generationer tog fart på 70-talet.

– Effekterna av industrialiseringen av västvärlden visade sig först i USA på 1970-talet. Man hade under en längre period flyttat till platser där det fanns arbetstillfällen, ofta från landsbygden till städerna och från en stat till en annan. Det betydde också att man flyttade från sina släktingar och många barn träffade aldrig sina mor- eller farföräldrar samtidigt som de äldre saknade sina barnbarn. Då kom man på att man kunde ordna projekt där äldre och yngre kunde mötas och få kunskap och erfarenheter av varandra. För att få veta om detta hade någon effekt på relationen mellan generationerna behövdes utvärderingar och forskning. Universitetet i Pittsburg var ett av de första att arbeta med intergenerational-forskning, säger Ann-Kristin Boström.

Färre möten IRL

I dagens samhälle finns inte samma självklara beröringspunkter mellan generationer som det var förut. Ann-Kristin Boström beskriver det som stuprörsgenerationer, där generationerna allt mer lever bredvid varandra. En arbetsgivare behöver beakta att det kan finnas olika syn på arbetssätt, olika möteskultur och olika syn på ansvarsfördelning mellan olika generationer.

– De som har gått eller går i pension är inte uppvuxna med internet sedan de var små. Därför har de en annan syn på hur arbetet ska gå till. De vill ha gemensamma möten där alla berörda träffas och diskuterar hur arbetet ska göras och är vana vid en strikt ansvarsfördelning. De yngre ”internetgenerationerna” tycker att det är onödigt med möten för man kan ju sköta det över nätet. De vill gärna arbeta i grupp och ha gemensamt ansvar så de inte behöver ta ansvaret ensamma.

För att underlätta kunskapsöverföring på arbetsplatsen är det här något som arbetsgivaren måste arbeta aktivt med, råder Ann-Kristin Boström.

– Lyssna på dina anställda och hör hur de ser på sin situation och vad de behöver. Var medveten om och var inte orolig om du märker att behoven är olika. Yngre generationer behöver generellt mer tid av dig än äldre. Då kan du förekomma splittring mellan generationerna eftersom du förstår och kan förklara skillnaderna för dem så de får möjlighet att förstå varandra. Det bästa är också om de arbetar tillsammans för att omfatta förståelsen fullt ut.

Hon efterlyser ett flexiblare arbetsliv, där ålder inte spelar så stor roll, något som hon får medhåll om från andra forskare. Ann-Kristin Boström är i sin nuvarande forskning intresserad av välbefinnande i relation till socialt kapital och hur lärande mellan generationer kan påverka det.


Sara Bref

Ann-Kristin Boström

Ann-Kristin Boströms senaste publikationer i Diva:

  • Boström, A. (2017). Knowledge or attitudes and values: The Swedish School system and intergenerational learning.
  • Boström, A. (2017). Can the creativity and actions taken in knitting circles and knitting cafés give the participants a voice in their community and strengthen the identity of individuals?.
  • Boström, A. (2017). Lifelong learning in policy and practice: The case of Sweden.
  • Boström, A. (2017). Generationsgnissel på arbetsplatsen. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 163-221). Lund: Studentlitteratur AB
  • Boström, A. (2017). Lifelong learning in policy and practice: The case of Sweden. 57(3), 334-358


Alla träffar från DiVA (51)

 

Mer från HR-boken:

Att utveckla organisationens medarbetarskap.

Samspel mellan generationerna kan behöva underlättas.

Tolerans kan vara fel väg att gå - så blir arbetsplatsen mer inkluderande.

Talent management – hur möter vi dem som kan mer än oss?

Det dolda utanförskapet hos högutbildade långtidssjukskrivna.

Organisering för kunskap och lärande.

Det nödvändiga jämställdhetsarbetet.

Äldre medarbetares kompetensutveckling.

HR - Att ta tillvara mänskliga resurser.

2018-04-24