Det nödvändiga jämställdhetsarbetet

Det står ojämställt till i dagens arbetsliv, och det måste vi göra något åt. Ansvaret för att lyckas med detta vilar inte minst på dem som arbetar med HR-frågor inom en organisation eller ett företag. Det betonar Helene Ahl i sitt kapitel i en ny antologi om HR-arbete.

I detta nummer av Encells månadsbrev är det dags att lyfta fram nästa kapitel ur antologin "HR – att ta tillvara mänskliga resurser". Denna gång är det Helene Ahls kapitel, som handlar om vad som inte är jämställt i dagens arbetsliv, varför det är ett problem, varför vi måste göra något åt det och hur vi kan gå tillväga.

Jämställdhetsarbete kräver kunskap och verktyg

Jämställdhetsarbetet i Sverige har hittills varit framgångsrikt. Trots detta finns det en hel del kvar att göra, inte minst i arbetslivet. Exempelvis är kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledningsnivå.

Forskning visar att brist på jämställdhet har negativa konsekvenser både för individer och för organisationer. Därför är arbetet med jämställdhetsfrågor inte bara viktigt, utan även nödvändigt. Ett särskilt ansvar för detta arbete vilar genom svensk lagstiftning på arbetsgivaren, och därmed också på chefer och HR-specialister. Helene Ahl konstaterar dock i sitt kapitel att det är få områden inom en HR-specialists arbetsområden som är så fyllda av motsatta åsikter och intressen som jämställdhetsområdet. För att kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete behöver därför HR-specialisten skaffa sig både kunskap och verktyg.

En given utgångspunkt i jämställdhetsarbetet är diskrimineringslagen – och verktygen som presenteras där är enligt Helene Ahl utmärkta, men de räcker inte. För att jämställdhetsarbetet i en organisation inte bara ska bli en pappersvara, måste de som är jämställdhetsansvariga skaffa sig kunskap om kön och genus och också reflektera över denna kunskap. Först därefter kan de med hjälp av olika pedagogiska verktyg få med sig chefer och medarbetare i arbetet.

Tre snabba frågor till Helene Ahl, författare till kapitlet "Det nödvändiga jämställdhetsarbetet".

Varför är det viktigt att forska kring jämställdhetsarbete i organisationer?

Jämställdhet är både en rättvisefråga och en fråga om att ta tillvara alla människors bidrag till organisationen. Trots dessa självklarheter, som de flesta håller med om, så verkar det oerhört svårt att få till ett jämställt arbetsliv. Det behövs forskning för att ta reda på varför det går så trögt, och för att kunna förstå vad man kan göra för att förbättra situationen.

Hur kommer det sig att du är intresserad av detta forskningsområde?

Jag har själv arbetat i flera olika organisationer där jag stött på uppenbara brister i jämställdhet mellan kvinnor och män, och förstått att man måste ändra både rutiner och attityder för att skapa ett arbetsklimat som är positivt för alla, oavsett kön.

Vad är det viktigaste i ditt kapitel som HR-personal kan ta med sig i sitt arbete?

Människor kan vara för jämställdhet, men ändå ha helt olika syn på hur det ska åstadkommas och varför. Jag reder ut de vanligaste argumenten i jämställdhetsdebatten, och hur dessa förhåller sig till varann. Den här kunskapen är viktig att känna till för HR-personal, både för egen del och för att med framgång kunna lotsa fram ett jämställdhetsarbete på arbetsplatsen.

Porträttbild av kvinna
Framsida på bok: HR - Att ta tillbara mänskliga resurser
2018-03-08