Hur digitaliseras folkhögskolorna?

Det har blivit dags att presentera de vinnande bidragen i årets uppsatstävling. Ett av dem stod Therese Winqwist, biträdande rektor på Löftadalens folkhögskola i Halland, för. Hon har intervjuat rektorer på folkhögskolor om hur de ser på digitalisering.

Therese Winqwist. Foto: Privat.

Therese Winqwist har skrivit uppsatsen "DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag Pdf, 611 kB, öppnas i nytt fönster.".

– Jag tyckte att det var ganska svårt att välja ämne och jag tänkte länge på vad jag ville göra. Jag ville göra något som faktiskt spelade roll på något sätt. Något som bidrog, kommenterar Therese Winqwist valet av detta mycket aktuella område.

Digitalisering inom skolans värld forskas det en hel del på men Therese Winqwist saknade studier som rörde just folkhögskolan. Det var sådant hon själv önskade få läsa om och som hon skulle ha nytta av i sin yrkesroll.

Vid en första anblick kan det tyckas att det finns en motsättning mellan digitaliseringen och det som folkhögskolan står för, där det mänskliga mötet är oerhört centralt. Men Therese Winqwist menar att man måste se bortom det och hitta när och hur den nya tekniken kan vara till hjälp. Man får självklart inte tappa de fysiska mötena, kombinationen av analogt och digitalt kan bli berikande. I de intervjuer med rektorer som Therese Winqwist har gjort framkommer att det kan vara svårt att sortera bland alla möjligheter som finns och veta vad man ska satsa på och hur man ska gå till väga för att dra nytta av tekniken på bästa sätt.

Läroplanen kan påverka

Frågan är komplex, något som blivit än tydligare för henne i arbetet med intervjuerna, och det gäller att varje folkhögskola hittar sin väg i den digitala miljön och den digitala samhällsutvecklingen menar hon.

– Jag har inga klara svar på hur man ska arbeta med digitalisering, och det är inte meningen heller, men det är en fråga som vi behöver prata mycket om.

Folkhögskolan styrs ju inte av någon läroplan men måste samtidigt förhålla sig till de skrivningar om digitalisering som finns för grundskola och gymnasium, eftersom den allmänna kursen ska motsvara dem. Men folkhögskolan kan använda sig av sin kreativitet och sin frihet även när det gäller det digitala.

– Det är ju väldigt spännande. Vad gör de då, när det är helt fritt och öppet? Vad händer då? säger Therese Winqwist.

Nu har hon tagit sin examen från magisterprogrammet Lärande, kommunikation och IT vid Göteborgs universitet, som hon har läst på halvfart parallellt med sitt arbete på Löftadalen. Hon skulle önska att fler inom akademin valde att studera just folkhögskolan, trots att de båda kan kännas som vitt skilda väsen.

– Jag skulle vilja titta lite mer på hur, rent konkret, gör folkhögskolorna. Hur jobbar man med digitaliseringsfrågor? Både processer men också rent pedagogiskt, säger hon.


Den 5 december presenterar Therese sin uppsats på ett webbinarium, här kan du anmäla dig till det: https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-folkhogskolorna/kalender/webinar-digitaliseringens-roll-i-folkhogskolan-utifran-ett-rektorsperspektiv/


Sara Bref

2018-09-27