EPALE Konferens i Budapest 2018

Growing together: fostering an inspiring adult education var temat för den konferens som hölls den 15-16 oktober i Budapest. Över 250 deltagare från de flesta EU-länder deltog för att diskutera vuxnas lärande och den elektroniska plattformen EPALE, som är EU-kommissionens bidrag för att underlätta för detta.

Efter välkomsthälsningar inledde Dana Bachman, Head of Unit; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion; European Commission, med reflektioner om vuxenlärande i Europa.

Här hittar du plattformen EPALE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där du kan läsa mer om vad som är på gång inom vuxenutbildning och vuxnas lärande i Norden och runt om i Europa.

Hon arbetar nu med ett underlag för den nya tillträdande kommissionen och kommer att ta med de fakta som kommer fram under de två dagarna delegaterna träffas. Ett bra sätt att få förståelse för vuxnas lärande är, menar hon, att ta upp exempel på personer där vuxenutbildning har gjort skillnad i deras vardag. Det gör det lättare för de som inte är insatta i frågan att förstå.

Dana Bachman visade också en struktur för hur man ser på vuxnas lärande inom Kommissionen. ESF var bra att använda för att finansiera vuxenprojekt. Hon fick en fråga om ålder och sade att det inte står något om begränsning när det gäller ålder i EU:s agenda för vuxnas lärande.

Översta raden fr.v: Faye Hindle-Lewis, Dana Bachmann, Malgorzata Dybala och Mahira Spiteri. Nedre raden fr.v: Graciela Sbertoli och Lisette Schermer.

Översta raden fr.v: Faye Hindle-Lewis, Dana Bachmann, Malgorzata Dybala och Mahira Spiteri. Nedre raden fr.v: Graciela Sbertoli och Lisette Schermer.

Därefter var det tid för workshops som behandlade olika teman för hur EPALE kan bli mer effektivt som verktyg för vuxnas lärande. Detta följdes upp av en panel av fyra EPALE kunniga från Storbritannien, Finland, Irland och Estland, som diskuterade hur EPALE kan stödja framtida utveckling inom vuxenutbildningens policy och praktik. Man hade idéer om ett kreditkort för vuxenutbildning som man kan använda som man vill, tyckte att det var viktigt att ta upp enskilda berättelser om personers lärande och resultaten av det, menade att icke-formellt lärande skulle kunna bli mer synligt, att man behöver täcka alla delar av livscykeln och att lärande kan användas som hjälp mot ensamhet.

Efter det uppdaterade Faye Hindle-Lewis, EPALE Project Lead, Ecorys UK, och Graciela Sbertoli, Secretary-General of European Basic Skills Network, oss om vad som händer inom EPALE. Det fanns 43037 användare i slutet av september och 90800 likes. Det finns en användarrapport som kommer att publiceras snart på EPALE:s hemsida. Det är viktigt att följa upp ”Upskilling” och det är viktigt att involvera personer utanför vuxensektorn med framför allt frågor som berör ”basic skills” (grundläggande färdigheter). De resurser som finns bör också användas på rätt sätt.

Helena Wallinder, Ann-Kristin Boström och Maria Wennberg. 

Helena Wallinder, Ann-Kristin Boström och Maria Wennberg åkte till Budapest som representanter för Sverige.

Lisette Scherman, Policy Officer; Directorate-General for Education,Culture, Youth and Sport; European Commission, tog upp att det program för Erasmus + som finns nu kommer att vara i bruk till 2021. Därefter kommer det nya programmet att gälla 2021–2027 och där pågår arbetet redan inför hur det ska komma att se ut.

Mahira Spiteri, Mahira Spiteri, Ministry for Education and Employment, Malta, och Malgorzata Dybala, Foundation for the Development of Education System, Poland, beskrev sedan hur de arbetar med EPALE i sina länder. Konferensen avslutades av Wilhelm Vukovich, Programme Manager; Directorate-General for Education, Culture, Youth and Sport; European Commission.

 

Ann-Krsitin Boström

 

2018-10-26