Peter Jarvis fortsätter att inspirera

Peter Jarvis, en av de största inom fältet livslångt lärande, avled i slutet av november efter en lång sjukdomsperiod. Vi är många på Encell som kommer att sakna honom men vi är också tacksamma att vi har fått förmånen att möta honom. Genom sina texter och teorier kommer han att fortsätta ha stor betydelse och påverkan på det vi gör.

Peter Jarvis

Peter Jarvis

Peter Jarvis har flertalet gånger besökt Encell sedan starten 2001 och har exempelvis funnits med i det seniora råd där internationella experter gav goda råd och inspel 2013 och framåt. Trots att han inte längre finns i livet, kommer Peter Jarvis att fortsätta påverka det vi gör.

Peter Jarvis arbetade med en holistisk syn på vuxnas lärande. Han gav sig på den komplexitet som utgör livet, med beståndsdelar som individens personliga livslånga lärande i relation till omvärlden i termer av medborgarskap, demokrati, modernitet och globalisering. För att kunna närma sig det stora och det lilla i samma andetag utgick Jarvis från en filosofisk ansats men hela tiden med ett praktiknära intresse.

Han var inte bara en akademiker som skrev om livslångt lärande – han manifesterade genom sina handlingar innebörden i det han skrev. I en intervju på förlaget Routledge sa han att han har blivit kritiserad för att arbeta med inkludering i en akademisk värld som ofta bygger på det motsatta angreppssättet: ”I am a gate opener” (Peter Jarvis, 2009).

På det personliga planet minns jag första mötet med Peter på en konferens om äldres lärande i Ljubljana 2012. Det var ett nätverk av personer där många kände varandra sedan flera år. Det är lätt att känna sig överflödig i sådana situationer men en leende herre med ljusblå skjorta och vitt hår kom och satte sig bredvid mig och lockade till skratt. Det var Peter Jarvis och även om han inte längre är med, så är det ett nätverk som präglas av hans anda att stötta varandra och gemensamt sträva efter att öka kunskapen om äldres lärande.

Genom att öppna dörrar för andra bidrog han till ett ständigt lärande. Tanken var att främja dialogiska kollektiv där individerna kunde lära om varandra, om samhället och om sig själva; Learning to be a person in society: Learning to be me. På grund av att han agerade utifrån sin tro på att alla kan utvecklas och bidra, kommer hans gärning att rulla vidare som vågor på vattnen.


Cecilia Bjursell


Peter Jarvis var professor i vuxenpedagogik vid University of Surrey, Storbritannien. Han har en gedigen publiceringslista, med mer än 30 böcker och 200 artiklar och kapitel i böcker om bland annat vuxenutbildning, livslångt lärande och lärande i tredje åldern. Jarvis var engagerad i ett antal tidskrifter inklusive Adult Education Quarterly, Comparative Education, Nurse Education Today och han var grundare för The International Journal of Lifelong Education. Här skriver University of Surrey om hans bortgång. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2018-12-18