Godbitar från den årliga konferensen om vuxenutbildning

Årets ViS-konferens hölls i Linköping och samlade drygt 600 personer från hela landet. Här finns lite av det som togs upp av de myndigheter som fanns på plats, plus länkar till alla presentationer.

Riksföreningen Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, anordnar en tvådagarskonferens om vuxenutbildning varje år. Av tradition är konferensen vartannat år förlagd till Linköping, vartannat år någon annanstans. Nästa års ViS-konferens hålls i Stockholm.

Årets program innehöll en mängd seminarier, workshops och föreläsningar. Här finns godbitar från några av dem: 

Regeringens politik för vuxenutbildning, statssekreterare Erik Nilsson

Länk till Eriks presentation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När statssekreterare Erik Nilsson pratade om regeringens planer för vuxenutbildningen visade han statistik över bland annat bristen på yrkesutbildade i olika branscher och hur många personer som ska försörjas av de som förvärvsarbetar i respektive län, se siffrorna via länken till hans presentation här ovanför. Många av siffrorna var dystra men det fanns ljuspunkter, till exempel att den grupp i Sverige vars sysselsättning ökar snabbast är utrikesfödda kvinnor.

En av regeringens tankar med sin vuxenutbildningspolitik är att skapa flyttkedjor på arbetsmarknaden, på samma sätt som man resonerar kring flyttkedjor på bostadsmarknaden. Det vill säga att när någon vidareutbildar sig och flyttar ett steg uppåt i karriären frigörs ett jobb som kräver lite mindre kvalifikationer, som kan fyllas av de som inte hunnit lika långt i karriären. Ett sätt att uppnå det är den pågående utbyggnaden av yrkeshögskolan

Erik Nilsson, statssekreterare på utbildningsdepartementet

En strategi för att lyckas kompetensförsörja industrin är enligt Erik Nilsson att minska murarna och återvändsgränderna i systemet, så att fler vågar välja yrkesutbildningar utan att riskera att ”sitta fast” där om de sedan skulle vilja byta bana eller läsa vidare. Han pratade även om att det kommer att vara aktuellt att läsa flera gymnasieutbildningar under ett yrkesliv i framtiden, vilket gör att det måste finnas möjlighet att läsa yrkesinriktningar även inom vuxenutbildningen.

Reaktionerna på komvuxutredningens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. förslag har överlag varit positiva och nu ska regeringen skriva en proposition baserat på dem, den ska vara klar under hösten. Det pågår även andra utredningar som är relevanta för vuxenutbildningen.

Ämnesbetygsutredningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är mycket omfattande och om den kommer fram till att hela betygssystemet borde göras om så kommer det i allra högsta grad att även påverka vuxenutbildningen. Erik Nilsson flaggade för att det troligtvis kommer ett tilläggsdirektiv till den utredningen, om att titta på betygsinflationen.

Sfi-utredningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är också av intresse, den ska redovisas senare i vår, och arbete pågår också med en utredning om planering och dimensionering av komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och gymnasieskola, som ska vara klar om ett år.

Åhörarna fick även tips om att använda Skolverkets verktyg ”Examensplanering inom komvux” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och under våren lanseras vux-anpassade moduler i Skolverkets lärportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Pontus Wallin, Skolforskningsinstitutet

Pontus Wallin, Skolforskningsinstitutet

Länk till Pontus presentation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet, presenterade myndighetens aktuella arbete och hade en dialog med åhörarna om vilka frågor som borde prioriteras framåt. Bland annat håller Skolforskningsinstitutet på med en systematisk översikt om forskning kring individanpassad vuxenutbildning, där det har visat sig att det finns en stor kunskapslucka. Pontus Wallin och hans kollegor försöker samla all praktiknära forskning som har gjorts på området, för att det ska bli tydligt vad vi vet, och vad vi inte vet. Rapporten ska vara klar i juni.

Skolforskningsinstitutet har även egna forskningsutlysningar. Inriktningen för årets forskningsbidrag ska vara ”Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Utlysningen stänger den 8 maj kl 14.00. 


Frågor från publiken till representanter för Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolinspektionen 

Frågor från publiken till representanter för Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolinspektionen

Skolinspektionen

Länk till presentationen från Skolverket, MYH och Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolinspektionen listade sju punkter för att få vuxenutbildningen att fungera bra utifrån den granskning de har gjort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

  • Flexibel organisation utifrån elevers behov
  • Individanpassad undervisning
  • Individuella studieplaner används av lärare
  • Aktiv studie- och yrkesvägledning
  • Orsaker till studieavbrott följs upp
  • Adekvat kompetensutveckling
  • Elever erbjuds tillräckligt stöd för att nå målen

Skolinspektionens arbete har visat bland annat att de individuella studieplanerna visserligen görs, men det är inte ovanligt att de aldrig används eller att eleven inte själv vet att de finns. Likaså brister det på många håll i att ta reda på varför personer väljer att sluta i förtid. En rektor som de hade pratat med berättade till exempel att när hans organisation väl analyserade studieavbrotten visade det sig att det gick att göra något åt hälften av dem.

Ny styrelse blickar framåt

I samband med konferensen hölls ViS årsmöte och den nya styrelsen visade sedan upp sig. Jonas Jonsson, som arbetar med vuxenutbildningsfrågor på Malmö stad, är fortsatt ordförande.

Under dagarna diskuterades bland annat hur ViS ska fortsätta sitt arbete, och en viktig del där är påverkansarbetet för att lyfta vuxenutbildningen i debatten. Jonas Jonsson påminde även om att inte glömma bort individperspektivet, ofta diskuteras vuxenutbildning mest ur ett samhälls- och kompetensförsörjningsperspektiv. Med det sagt så konstaterades att vuxenutbildningen är ett av de viktigaste verktygen för att klara av framtidens kompetensförsörjning, och att utbildningsanordnare, myndigheter och andra aktörer tillsammans måste arbeta för att öka antalet studerande. 

ViS nya styrelse, med ordförande Jonas Jonsson längst till höger

ViS nya styrelse, med ordförande Jonas Jonsson längst till höger

 

 Sara Bref

2019-04-23