Nu växer yrkeshögskolan ytterligare – intervju med generaldirektör Thomas Persson

Yrkeshögskolan är mitt inne i en stor expansion. Satsningen innebär att man ska växa till 70 000 studerande på bara några år, allt för att kunna hjälpa en arbetsmarknad som skriker efter utbildat folk. Statistiken visar att yh fungerar, omkring nio av tio har jobb året efter sin examen och de allra flesta hamnar i den bransch de har utbildat sig inom.

Thomas person gd MYH

Det som en gång gjorde föregångaren KY framgångsrikt finns kvar i dagens yh-utbildningar, exempelvis närheten till arbetslivet och resan som den studerande gör, men nu gäller det att hålla i kvaliteten och de fina siffrorna under de närmaste årens utvidgning.

– Det som det handlar om är ifall det finns behöriga sökanden och finns det tillräckligt med företagare som är beredda att vara med och ta fram utbildningar, genomföra dem och ta emot på LIA platser, säger Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH.

I dagsläget är det 1,8 behöriga sökande per plats i genomsnitt, alltså högre siffror än för högskolor och universitet, men det varierar stort mellan utbildningarna. Förra året var det 3 800 yh-platser som inte utnyttjades och det i branscher där bristen på arbetskraft är enorm. MYH själva satsar på marknadsföring i flera olika kanaler för att öka medvetenheten och bli ett självklart alternativ för den som vill byta karriär eller vidareutbilda sig. Yh är redan i dag en viktig kugge i det livslånga lärandet under arbetslivet.

– En yh-utbildning har en medelålder på ungefär 31,5 år och vi ser också i vår statistik att nio av tio som börjar är karriärväxlare i någon mening.

Thomas Persson tror att det är viktigt att presentera yrket efter examen för att människor ska hitta rätt. Visa vad man kan arbeta med. Här har branschen en viktig uppgift.

– Vi ser att de som väljer en yh-utbildning typiskt sett inte är så intresserade av utbildning. Det är inte så att de väljer en utbildning utan de väljer ett yrke, säger han.

Mer kompetensutveckling

MYH arbetar för att det ska bli ännu enklare att erbjuda korta fristående kurser inom yrkeshögskolans regi, för att ytterligare kunna erbjuda vidareutbildning för yrkesverksamma. Man vill även underlätta övergång mellan högskola och yrkeshögskola och vice versa. En utredning som tittar på det, gjord tillsammans med SUHF, har precis blivit klar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En tredjedel av dem som påbörjar en yh-utbildning har tidigare gått på högskola.

Yh, och innan dess, KY, har funnits sedan mitten av nittiotalet och utbildningsformen har visat sig vara relativt immun mot svängningar i ekonomin. Därför ser inte Thomas Persson någon stor risk med att satsa på en kraftig utbyggnad av antalet platser nu, även om det skulle visa sig att vi står inför sämre tider.

– Det här är ju en samverkan på en lokal geografisk plats och därför så får du inte några jättestora effekter av konjunkturerna, utan engagemanget för att utbildningen kommer till stånd finns ändå, säger han.

MYH arbetar aktivt för att expansionen inte bara ska ske i storstäder, på bekostnad av glesbygd. Ett exempel är att man kan söka satellitorter, där en klass på 30 studerande delas upp på flera orter, vilket ger möjlighet till ett mer flexibelt upplägg.

Brister ska lösas

För att en utbildning ska få starta måste det finnas en stor efterfrågan på arbetskraft och ett tätt samarbete med branschen. Men en av utmaningarna för MYH är att hitta framtidens yrken, de som ännu inte finns men som man tror att det kommer att finnas ett behov av framöver. Bedömningen av yh-ansökningar är en komplex uppgift. Det gäller för den som ansöker att beskriva sin idé, och för myndigheten att pröva innehållet och arbetsmarknaden.

– En yrkesroll som finns och är etablerad är ju i någon mån enklare att bedöma.

Innehållet i utbildningarna förändras hela tiden, nu blir det allt mer digitalt, och systemet möjliggör snabba ändringar i utbildningarnas innehåll. En sak som det däremot inte finns tillräckligt av är forskning om yrkeshögskolan. MYH har själva precis gjort en kartläggning och hittade då bara en dryg handfull titlar. Thomas Persson efterlyser bredare forskningsansatser från flera olika discipliner.

– Min prediktion är att det här kommer att ta sig över tid, och efterhand som utbildningsformen växer i volym förstås, säger han.


Sara Bref

2019-04-23