Genusforskning hos Encell

På internationella kvinnodagen måste vi passa på att lyfta fram vår genusforskning lite extra. 


Professor Helene Ahl, verksam i Encell och forskningsledare för forskningsmiljön Livslångt Lärande, är en internationellt erkänd forskare inom genus och entreprenörskap. Hon ingår i flera internationella nätverk, nationellt arbetar hon bland annat i forskargruppen EMBLA som intresserar sig för kvinnors företagande ur olika aspekter.

Bland annat har Ahl och hennes kollegor tittat på hur kvinnors företagande omnämns i myndigheters policydokument och hur det har förändrats över tid. Dessutom studerar de kvinnor som startar företag under sin föräldraledighet och kvinnors företagande på landsbygden. 

I Encells arkiv med filmade föreläsningar och intervjuer finns en föreläsning med Marie Hjalmarsson om hur det går till när yrkeskunskaper och förmågor könskodas och framförallt hur det går till när yrken "omkodas".

I boken HR – att ta tillvara mänskliga resurser har Frida Ohlsson Sandahl skrivit ett kapitel om inkludering på arbetsplatsen. Encells affilierade forskare Claudia Gillberg har skrivit ett kapitel om det dolda utanförskapet hos högutbildade långtidssjuka kvinnor och Helene Ahl har skrivit ett kapitel om det nödvändiga jämställdhetsarbetet. Boken har översatts och givits ut på engelska av Routledge.

Claudia Gillberg har flera publikationer med ett feministiskt fokus, bland annat Feminism and Healthcare: Toward a Feminist Pragmatist Model of Healthcare Provision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och naturligtvis hennes avhandling Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Joel Hedegaard och Helene Ahl har ett forskningsprojekt som handlar om Men's Shed, något som ka tyckas konstigt att ta upp på den internationella kvinnodagen. Men en del av projektet handlar om hur de äldre männens partners, i praktiken äldre kvinnor, påverkas av att männen hittar ett sammanhang att vara i och utökar sitt sociala nätverk. Forskningen visar att könsrollerna är starka i den här åldersgruppen och många av kvinnorna berättar om ett lättat samvete och en stor frihetskänsla när mannen får något att göra på dagarna. Joel Hedegaard presenterade den delen av deras forskning vid ELOA-konferensen i höstas. Du kan se presentationen här: 


Helene Ahls senaste publikationer:


Alla träffar från DiVA (153)
2019-03-08