• En professorsinstallation och fem doktorspromoveringar
  Under en högtidlig ceremoni vid Högskolan i Jönköping den 29 september installeras en CHILD-medlem som professor och fem CHILD-medlemmar doktorspromoveras.  
  Läs mer
 • Sällsynt konferensdag om barn och autismliknande tillstånd
  Den 24 september ordnar forskargruppen CHILD vid Högskolan i Jönköping en konferensdag om autismliknande tillstånd. Goda mötesplatser inom området barn, autism och adhd saknas. Därför har CHILD-forskaren Ann-Katrin Swärd bjudit in världsledande forskare inom området. Utbildningsradions Samtidsredaktion kommer också att spela in konferensen för senare sändning i Kunskapskanalen.
  Läs mer
 • Lost in Transition? Nytt nyhetsbrev ute nu
  Nyhetsbrevets tema är svårigheterna i övergången till vuxenlivet, vuxenvården eller vuxensamhället om man som barn lever med ett långvarigt sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning. En rad CHILD-forskare beskriver genom sin forskning vad som händer och vad som riskerar att förloras i övergångsprocesserna. Vi firar också en CHILD-professorsutnämning och fem CHILD-doktorspromoveringar. Festligheter hålls vid Högskolan i Jönköping sista helgen i september.
  Läs mer
 • CHILD-forskare lic-puterar
  Ingalill Gimbler Berglund spikar torsdagen den 6 september fast sin licentiatavhandling "Nurse anaesthetist's interactions and assessment of childrens's anxiety" på Hälsohögskolans vägg. I oktober försvarar hon den sedan publikt.


  Läs mer

Text

Gilla oss på Facebook