Nyhetsarkiv

  • Forskningsrådgivare för Unicef


    Claudia Gillberg, lektor i pedagogik med inriktning mot arbetslivet, är sedan oktober 2013 verksam som forskningsrådgivare i Unicefs initiativ Rättighetsbaserad skola – ett projekt som ska undersöka vad som händer om skolans verksamhet genomsyras av FN:s barnkonvention. Läs en intervju på Encells webb
  • Hög stressnivå i familjen kan påverka barnets immunförsvar


    Hög stressnivå i familjen kan leda till att barnets immunförsvar påverkas. Det visar en forskargrupp vid Hälsohögskolan i Jönköping och vid Hälsouniversitetet i Linköping i en studie som publiceras i den välrenommerade amerikanska tidskriften Journal of Immunology.