Nyhetsarkiv

  • Jan Weiss spikar sin avhandling


    Jan Weiss, doktorand i nationalekonomi, spikar sin doktorsavhandling den 23 februari.
  • Forskningssamarbete med Australien


    Magdalena Markowska, forskare på JIBS, har fått anslag för att studera entreprenörers identitet.
  • Kunskap kan röra sig


    När företag flyttar sin produktion utomlands brukar det röra upp starka känslor. I en ny doktorsavhandling visar Peter Warda på fördelarna för svenska tillverkningsföretag.