Nyhetsarkiv

 • Brett samarbete i Tianjin


  I oktober besökte Jan Mårtensson Kina och Tianjin Medical University för sjunde gången. Tillsammans med kollegor diskuterade han nuvarande och framtida studentutbyten, lärarutbyten och forskningssamarbeten.
 • Sjukvårdsteam förbättrar vården – ny avhandling från Jönköping University


  Att låta sjukvårdsteam delta i kvalitetsförbättringsprogram kan ge bättre vård. Det visar Anette Peterson vid Jönköping University som i sin avhandling har undersökt hur tre kvalitetsförbättringsprogram bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.
 • JU-forskare i ny satsning från Vinnova


  Tre forskare som är kopplade till Jönköping University får genom en ny satsning från Vinnova möjlighet att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.
 • Roy Andersson ny docent


  Den 17 december håller Roy Andersson sin docentföreläsning "Vilken strategi har framgångsrika resilienta företag och organisationer?".

 • Var med i publiken när uppmärksammad podcast spelas in utomhus


  Det blir heta debatter i decemberkylan när satsningen Vertikals flyttar ut på högskolans campus för årets sista inspelning av podden Vertikala samtal. Kom och var med när forskare och andra gäster diskuterar högaktuella ämnen.
 • Lyssna på barnen och lindra rädslan – ny forskning om stöd vid nålstick i vården


  – Små barn är kompetenta och medagerande personer som bör lyssnas på. Gör man det och låter barnet ledsaga den vuxne i hur stödet ska utformas blir det allra bäst.
  Det säger Katarina Karlsson, som nyligen doktorerat vid Högskolan i Borås och Jönköping University, och som i sin forskning följt barn i åldrarna 3-7 år när de har varit med om nålstick i vården för att ta reda på vad de behöver för stöd.

 • Samverkan om äldre sköra individers munhälsa – ny forskningsstudie i Jönköping


  I december 2015 startar en ny klinisk studie i Jönköping. Detta är ett samarbete mellan Folktandvården, Region Jönköpings län, Hälsohögskolan i Jönköping och Lindgårdens äldreboende i Jönköping. Syftet med studien är att utvärdera olika vardagliga insatser för att förbättra munhälsan hos sköra äldre individer på äldreboende.
 • Doktorand vid JU fick ta emot stipendium


  För första gången någonsin har Astrid Janzons stipendium delats ut. Det gick till Fredrika Sundberg som är doktorand på Hälsohögskolan.
 • Cecilia Bjursell är ny docent i företagsekonomi


  Samverkan och kvalitet är nyckelbegrepp som ofta dyker upp när man talar om styrning och ledning av organisationer. Men vad betyder de egentligen? Och vilka konsekvenser får det för organisationen om vi lägger olika betydelse i begreppen? Det har Cecilia Bjursell undersökt i sin forskning.
 • Varför blir vi stressade på jobbet?


  – Stress är verkligen ett dagsaktuellt ämne och det finns ett stort intresse hos gemene man för den här typen av frågor. Många kan på något sätt relatera till det och känna igen det i sin egen vardag, säger Eleonor Fransson.
 • Kroppslängd ny pusselbit i forskning om arv och miljö


  Vad betyder uppväxtmiljön för människans kognitiva förmåga i vuxen ålder? En hel del om man får tro professorerna Åke Wahlin och Paul Nystedt vid Jönköping University. De har nyligen inlett ett projekt för att ta reda på vilken påverkan uppväxtmiljön har för en människa senare i livet. Och exakt vad i miljön som gör oss till dem vi är. För att studera detta använder forskarna människans längd som mått.
 • Årets JUlkalender är här!


  Tomtar och snöbollar i all ära, men på JU räknar vi ner till julens ankomst genom att berätta om vår forskning.