Nyhetsarkiv

  • Beviljat anslag från AFA Försäkring till forskare vid Hälsohögskolan


    Petra Wagman vid Avdelningen För Rehabilitering (AFR) har fått ett beviljat forskningsanslag från AFA försäkring för projektet: "Förändring av vardagens aktiviteter hos personer med depression och ångest efter arbetsterapeutisk rehabilitering".
  • Brister i sjukvården bidragande orsak till suicid


    I en ny studie har forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University och Lunds universitet undersökt alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2015. Resultaten visar att brister i sjukvården anses ha varit en bidragande faktor i 55% av fallen.