Nyhetsarkiv

  • Docentföreläsning om smartare konstruktioner med hjälp av gjutning


    Måndagen den 18 januari höll Jakob Olofsson sin docentföreläsning ”Casting, dinosaur skulls, cookies and trees: When differences unite into extraordinary structures’’ på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Jakob Olofsson är numera docent vid Avdelningen för material och tillverkning på JTH.
  • Docentföreläsning: Ehsan Ghassemali


    Onsdagen den 13 januari höll Ehsan Ghassemali sin docentföreläsning ’’In Quest of High-Performance Metals’’ på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Ehsan Ghassemali är docent i material och tillverkning, med inriktning gjutning, vid Avdelningen för material och tillverkning på JTH.
  • Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning


    Pontus Bäckström, doktorand på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, lade i slutet av förra året fram sin licentiatavhandling i pedagogik med namnet ”Kamrateffekter i skolundervisning – En ramfaktorteoretisk analys”. Tidningen Skolvärlden har uppmärksammat den och publicerade i tisdags en lång intervju med Pontus.